Ngày 28/12/2023, Chính Phủ ban Nghị định 94/2023/CP hướng dẫn chính thức về quyết định giảm thuế GTGT năm 2024. Nội dung của chính sách giảm thuế năm 2024 không thay đổi so với năm 2022 và 2023. Cùng theo dõi ngay sau đây!

Thời gian áp dụng

Quy định giảm thuế được áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

Đối tượng được giảm thuế

Hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, TRỪ nhóm hàng hóa, dịch vụ theo chi tiết của Phụ lục I, II, III của Nghị định 94/2023/NĐ-CP nhưsau:

  • Viễn thông, công nghệ thông tin,
  • Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản
  • Kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế
  • Sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mức giảm - Lập hóa đơn

Cơ sở kinh doanh tính thuế theo PP khấu trừCơ sở kinh doanh tính thuế theo PP tỷ lệ trên doanh thu
Giảm từ 10% còn 8%Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế GTGT
Khi lập hóa đơn GTGT:
- Tại dòng “Thuế suất” thuế GTGT ghi "8%"
Khi lập hóa đơn bán hàng: -Tại cột "Thành tiền" ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm -Tại dòng "Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ" ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu và ghi chú: "đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15" (ghi rõ số tiền được giảm)

Quy định về kê khai

Kê khai hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024. Với vai trò là người bạn đồng hành của doanh nghiệp, Sài Nam luôn cập nhật kịp thời thông tin mới nhất đến quý độc giả.

Sài Nam - với 10 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp về Kế toán - Thuế - Pháp lý doanh nghiệp, cam kết sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.