Ngày 5/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp với một số DN và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) đã tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Nắm bắt thời cơ phát triển”.

  Theo đánh giá của Bộ KHĐT, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (Star – up) đang đóng vai trò rất quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao, ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là tiên phong ứng dụng các giải pháp sáng tạo và công trình khoa học công nghệ.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã xác định cần phải có chiến lược và những hành động cụ thể để nhanh chóng nắm bắt cơ hội từ xu hướng CMCN 4.0, trong đó Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) được coi là hạt nhân cho việc thúc đẩy việc phát triển kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

NIC sẽ là nơi nghiên cứu ứng dụng các công nghệ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, tập trung ưu tiên vào 5 lĩnh vực chính là: nhà máy thông minh, nội dung số, an ninh mạng, đô thị thông minh, công nghệ môi trường.

Tuy nhiên, để thúc đẩy các DNNVV đổi mới sáng tạo, các Bộ, ban ngành và cộng đồng DN cần xây dựng hệ thống chính sách, sự quan tâm của các nhà đầu tư, các định chế tài chính để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển lớn mạnh.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 cũng đã quy định nhiều nội dung liên quan đến việc hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo như hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo; khu làm việc chung; hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Trong thời gian tới, việc xây dựng và triển khai các đề án cùng với những giải pháp cần tiếp tục đẩy mạnh để DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có vai trò then chốt hơn nhằm giúp Việt Nam có bước phát triển đột phá, thu hẹp khoảng cách với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Cũng tại hội thảo này, Công ty Ibosses Việt Nam đã giới thiệu về chương trình istart - là chương trình tăng tốc DN, dựa trên nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp của Ibosses nhằm chuyên nghiệp hóa các DNNVV, các starup hoạt động hiệu quả trong kỷ nguyên số, cũng như giúp kết nối đầu tư trong nước và quốc tế.

Trich nguon Tapchithue.