Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh vừa được Vụ Dự báo thống kê - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến hành và công bố, hầu hết các tổ chức tín dụng (TCTD) đều cho rằng, tình hình kinh doanh của TCTD đã cải thiện hơn trong quý I/2019 so với quý trước và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý tới và cả năm sẽ tăng trưởng tốt hơn.

  Cụ thể, 70,4% TCTD nhận định tình hình kinh doanh quý I/2019 cải thiện tốt hơn, trong đó 14,3% là “cải thiện nhiều” so với quý trước. Dự kiến trong thời gian tới, 80,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ ”cải thiện” trong quý II/2019, cao hơn so với tỷ lệ 79,3% của cuộc điều tra tháng 12/2018 và 88% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2019 “cải thiện” hơn so với năm 2018, trong đó 20-29% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều”.

Bên cạnh việc kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, 55,1% TCTD cho biết đã tăng thêm lao động trong đầu năm nay, 25,51% TCTD nhận định còn đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại. 61,23% TCTD dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong quý tới.

Lý giải về điều này, Vụ Dự báo thống kê cho biết, theo đánh giá của các TCTD, các nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến hoạt động kinh doanh của TCTD đều cải thiện hơn trong quý I/2019 so với quý trước. Trong các nhân tố khách quan thì “cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” tiếp tục được đánh giá là cải thiện tốt hơn các nhân tố khác. Trong các nhân tố chủ quan, “chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCTD” và “năng lực tài chính của TCTD” được đánh giá là cải thiện tích cực trong quý.

Dự kiến cho năm 2019, hầu hết các TCTD thống nhất nhận định và kỳ vọng 2 nhân tố chủ quan “năng lực tài chính của TCTD” cùng với “chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các TCTD” và nhân tố khách quan “cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” sẽ tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ.

Cạnh đó, nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại TCTD (nhu cầu vay vốn, nhu cầu gửi tiền và nhu cầu đối với dịch vụ thanh toán và thẻ) trong quý I/2019 được nhận định ở mức tích cực, “tăng” so với quý trước và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2019. Nhu cầu vay vốn tiếp tục được nhận định ở mức cao hơn nhu cầu tiền gửi, thanh toán và thẻ trong quý đầu năm và các quý tiếp theo trong năm.

Ngoài ra, điều tra cũng cho thấy, mức độ lành mạnh của khách hàng cũng được cải thiện rõ nét. Kết quả điều tra cho thấy, mức độ rủi ro tổng thể của khách hàng trong quý I/2019 đã cải thiện tích cực hơn kỳ vọng và có xu hướng giảm so với quý trước. Dự báo cho năm 2019, các TCTD đã điều chỉnh kỳ vọng theo hướng tích cực hơn so với kỳ trước với 67,01% TCTD nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ở mức “ổn định”, 14,43% TCTD dự báo “giảm” và 18,56% TCTD lo ngại rủi ro “tăng”. 

Trên cơ sở đó, các TCTD nhận định, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tiếp tục được giữ ở mức thấp và kỳ vọng xu hướng giảm trong cả năm 2019 so với năm 2018. Các TCTD cho biết, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện đang duy trì ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ và được kỳ vọng tiếp tục diễn biến khả quan. Huy động vốn toàn hệ thống TCTD và dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân lần lượt là 13,74% và 14,51% trong năm 2019.

 

Trích nguồn Tapchithue.