Mô hình hộ kinh doanh hiện nay còn khá phổ biến do hình thức tổ chức đơn giản và nghĩa vụ thuế ít hơn so với loại hình doanh nghiệp. Do đó, để việc quản lý hoạt động của hộ kinh doanh được hiệu quả, ngày 23/6/2023 Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 439/TB-TCT hướng dẫn những điểm mới trong đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với hộ kinh doanh (HKD). Ở bài viết hôm nay, Sài Nam sẽ chia sẻ về những điểm mới này. Những điểm mới bao gồm:

Nội dung

Quy định mới

Quy định cũ

(1) Về quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với  hộ kinh doanh

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT:Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ban hành Giấy chứng nhận đăng ký HKD và thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ bằng cách chuyển các thông tin đăng ký kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Chưa có quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HKD.

(2) Về mã số hộ kinh doanh của hộ kinh doanh

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT:- Mã số HKD (mã số được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) được tạo bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký HKD. - Mã số HKD đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh Theo quy định Điều 83 Nghị định 01/2021/NĐ-CP- Mã số HKD được cấp khi đăng ký hộ kinh doanh (mã số được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký HKD) không đồng thời là mã số thuế. - Mã số thuế HKD được cấp người đại diện hộ kinh doanh (theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC)

(3) Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập; thay đổi thông tin; tạm ngừng; chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT:HKD nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Riêng đối với hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế: HKD phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực trước khi nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC) Nộp hồ sơ thành lập tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở và nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế (theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Thông tư 105/2020/TT-BTC)

(4) Về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT- BKHĐT:Giấy chứng nhận đăng ký HKD (bản giấy hoặc điện tử) bao gồm thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ đăng ký.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của HKD. Trường hợp HKD có hoạt động kinh doanh tại địa điểm khác trụ sở thì phải thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận thông báo và thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ. - Khi HKD đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD (theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)- Khi HKD đăng ký thuế tại cơ quan thuế sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC)

(5) Về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT:- Chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh khác nơi đã đăng ký: HKD phải gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới và thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan. - Thay đổi chủ hộ: HKD nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký và thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan. - Thay đổi thông tin đăng ký khác như ngành nghề kinh doanh, địa chỉ nhận thông báo thuế.... : HKD gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế (theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC).

(6) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

- HKD phải thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.- Không phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế. HKD phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC)

(7) Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Thông tư 02/2023/TT- BKHĐT:B1: HKD phải thực hiện các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp B2: Nhận Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế HKD do cơ quan thuế cấp  B3: Gửi thông báo chấm dứt hoạt động HKD đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi quy định về đăng ký kinh doanh và đăng thuế hộ kinh doanh, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp. Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi