ƯU ĐÃI THUẾ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


Theo đánh giá của Bộ Công Thương Việt Nam, khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tác động đến tổng cung và tổng cầu. Các sản phẩm hình thành từ khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp vào GDP, có thể nói sự phát triển của KH&CN có tác động mang tính quyết định đối với tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Việt Nam. Chính vì thế, Nhà nước ban hành quyết định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp khuyến khích doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng Sài Nam tìm hiểu ngay sau đây!
 

1. Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì?
Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ đó ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao năng suất lao động.
Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ bao gồm:

  • Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp bằng bảo hộ về sở hữu trí tuệ hoặc được công nhận đăng ký quốc tế; chương trình máy tính đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
  • Giống vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ, xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì
  • Các kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền công nhận 
  • Công nghệ nhận chuyển giao được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

 

2. Mức ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP như sau: 

  • Thời gian ưu đãi: tính liên tục kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Trường hợp khác:

Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
Trong thời gian đang được ưu đãi thuế, nếu năm nào doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu theo quy định:
+ Doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế cho năm đó
+ Được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế 

 

3. Điều kiện được hưởng ưu đãi
Để được hưởng ưu đãi thì doanh nghiệp khoa học công nghệ phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP sau đây:

Tiêu chí

Quy định

Về giấy phép

- Được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Về doanh thu

- Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ: tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp.
Sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ bao gồm: công nghệ sau ươm tạo, hàng hóa, dịch vụ và các hình thức khác
+ Tổng doanh thu hàng năm: toàn bộ doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tài chính và thu nhập khác (bao gồm cả doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ).
- Doanh thu từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ: doanh thu từ dịch vụ mới theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường.

Về hạch toán kế toán

- Doanh nghiệp hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong kỳ.
Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì xác định theo tỷ lệ doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. (Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
- Doanh nghiệp phải tuân thủ chế độ kế toán,hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

 

4. Thủ tục hưởng ưu đãi
Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2021/TT-BTC, trách nhiệm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

  • Tự xác định số thuế TNDN được ưu đãi
  • Kê khai vào phụ lục 03-3D/TNDN ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nộp kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm.

Phụ lục 03-3D/TNDN

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: