QUY ĐỊNH VỀ ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Theo quy định, tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ phải xuất hóa đơn cho người mua. Người bán cũng có thể ủy nhiệm cho bên thứ 3 lập hóa đơn thay nhưng phải thỏa một số điều kiện nhất định. Thời gian gần đây, việc sử dụng hóa đơn đang được cơ quan thuế kiểm tra rất chặt chẽ, do đó đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ có thể nhờ bên khác lập hóa đơn thay để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hóa đơn. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

1. Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử là gì?
Lập hóa đơn là trách nhiệm chính của cá nhân, tổ chức khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên để đảm bảo tính chính xác của hóa đơn về mặt pháp lý, bên bán có thể giao cho bên thứ 3 lập thay, đây được gọi là ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.
Như vậy, các bên liên quan là bên ủy nhiệm (bên bán) và bên nhận ủy nhiệm (lập hóa đơn thay cho bên bán).

 

2. Nguyên tắc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về nguyên tắc ủy nhiệm lập  hóa đơn điện tử như sau:

Điều kiện đối với bên nhận ủy nhiệm

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được quyền ủy nhiệm khi bên thứ ba đáp ứng những điều kiện sau:
- Đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử
- Có quan hệ liên kết với người bán
- Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thủ tục ủy nhiệm

- Phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm về việc thay mặt lập hóa đơn điện tử.
- Phải thông báo về việc ủy nhiệm cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử do tổ chức được ủy nhiệm lập phải thể hiện thông tin của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế.
Lưu ý: tên đơn vị bán vẫn là bên ủy nhiệm

Trách nhiệm của các bên liên quan

- Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm: niêm yết trên website của đơn vị hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết về việc ủy nhiệm lập hóa đơn. 
Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm theo thỏa thuận thì các bên hủy các niêm yết trên website đơn vị hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc ủy nhiệm lập hóa đơn.
- Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc chuyển thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử ủy nhiệm theo đúng nguyên tắc, thực tế phát sinh và theo thỏa thuận với bên ủy nhiệm.


3. Quy định về hợp đồng hoặc thỏa thuận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hợp đồng hoặc thỏa thuận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử như sau:
- Hợp đồng hoặc thỏa thuận ủy nhiệm phải được thể hiện dưới dạng văn bản
- Nội dung của hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm
  • Mục đích ủy nhiệm
  • Thời hạn ủy nhiệm
  • Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm)

- Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm lưu trữ văn bản ủy nhiệm và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 

4. Thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Như đã nêu trên, việc ủy nhiệm phải được thông báo đến cơ quan thuế. Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn quy định về việc thông báo như sau:
Ủy nhiệm lập hóa đơn là việc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 
- Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử bằng Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (kể cả trường hợp chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thỏa thuận giữa các bên)
- Các bên điền thông tin vào Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT như sau:

  • Tại Phần 5 “Danh sách chứng thư số sử dụng”: điền thông tin đầy đủ chứng thư số sử dụng của cả hai bên.
  • Tại cột 5 Phần 6 “Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn”: điền thông tin tên, tổ chức ủy nhiệm và mã số thuế của bên ủy nhiệm.
     

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về quy định ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: