Trong thời gian gần đây, giao dịch liên kết luôn là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Giao dịch liên kết phát sinh khi có giao dịch mua, bán, trao đổi giữa các bên có quan hệ liên kết, khi đó các bên phải thực hiện và kê khai giao dịch liên kết. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn kê khai và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Cùng Sài Nam tìm hiểu về những trường hợp này ngay sau đây!

1. Quy định về kê khai giao dịch liên kết

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, khi có phát sinh giao dịch liên kết người nộp thuế phải có trách nhiệm:

 • Kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, II, III (nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN)
 • Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ thuế TNDN phải nộp

Nếu không nộp đầy đủ hồ sơ trên sẽ bị xử phạt như sau:

Hành viMức phạt
Doanh nghiệp không nộp phụ lục về giao dịch liên kết(Điều 48 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)Phạt tiền từ 8 triệu đến 15 triệu đồng
Người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập và gửi cơ quan thuế các phụ lục quy định nhưng cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền khi thanh tra, kiểm tra kết luận số liệu thanh tra, kiểm tra khác với số liệu đã khai của người nộp thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền được miễn, giảm
(Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)
Phạt tiền bằng 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định
Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp.
(Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp phụ lục I sẽ bị ấn định thuế.

Tuy nhiên, có những trường hợp không cần nộp toàn bộ hoặc một phần của bộ hồ sơ trên.

2. Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, người nộp thuế được miễn kê khai và lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng:

 • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam.
 • Bên liên kết áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế.
 • Không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.
 • Phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, II của Phụ lục I

3. Những trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, người nộp thuế được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (vẫn kê khai giao dịch liên kết theo Phụ lục I) nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết và:

 • Tổng doanh thu trong kỳ tính thuế: dưới 50 tỷ đồng
 • Tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng

Trường hợp 2: Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (nộp Báo cáo thường niên đối với Thỏa thuận)

Trường hợp 3: Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng:

 • Chức năng kinh doanh đơn giản
 • Không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình
 • Có doanh thu dưới 200 tỷ đồng (áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế TNDN) đối với các lĩnh vực như sau:
 • Phân phối: Từ 5% trở lên
 •  Sản xuất: Từ 10% trở lên
 • Gia công: Từ 15% trở lên.

Lưu ý:

 • Nếu người nộp thuế hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực : áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần (*) của từng lĩnh vực.
 • Nếu người nộp thuế hạch toán riêng được doanh thu nhưng không theo hạch toán riêng được chi phí phát sinh của từng lĩnh vực: thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực để áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần của từng lĩnh vực.
 • Nếu người nộp thuế không hạch toán riêng được doanh thu và chi phí của từng lĩnh vực: áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần của lĩnh vực có tỷ suất cao nhất.
 • Nếu người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.
(*) Tỷ suất lợi nhuận thuần =Lợi nhuận thuần (trước chi phí lãi vay và thuế TNDN)
Doanh thu thuần

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về cách xác định kỳ tính thuế TNCN, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.