Hóa đơn là một chứng từ quan trọng thể hiện giao dịch mua bán của cơ sở kinh doanh và được khấu trừ thuế GTGT, thuế TNDN. Ngày 19/7/2023, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng Sài Nam tìm hiểu ngay sau đây nhé!

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (kể cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ TRỪ trường hợp:

  • Hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất
  • Hàng hóa xuất để cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa

Hóa đơn là bằng chứng cụ thể cho những giao dịch mua bán đã xảy ra, cung cấp thông tin cần thiết để tính toán và đối chiếu các khoản thuế phải trả cho các cơ quan thuế. Nó cũng là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Hiện nay, hiện nay đã chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử, là một loại hóa đơn được tạo, phát hành, và lưu trữ dưới dạng điện tử, được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

2. Cục Thuế TPHCM hướng dẫn một số nội dung về sử dụng hóa đơn điện tử

Việc sử dụng và lập hóa đơn phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng, ngày 19/7/2023, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử dẫn như sau:

(1) Quy định về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa được giảm thuế GTGT

Đối tượng được giảm: hàng hóa đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (trường nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục 1,2,3 Nghị định 44/2023/NĐ-CP)

Thời gian giảm thuế: hóa đơn được lập từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023

Mức giảm – lập hóa đơn:

Cơ sở kinh doanh tính thuế theo PP khấu trừCơ sở kinh doanh tính thuế theo PP tỷ lệ trên doanh thu
Mức giảmGiảm từ 10% còn 8%Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế GTGT
Lập hóa đơnKhi lập hóa đơn GTGT:
- Tại dòng “Thuế suất” thuế GTGT ghi "8%"
Khi lập hóa đơn bán hàng:
-Tại cột "Thành tiền" ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm
-Tại dòng "Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ" ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu và ghi chú: "đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15" (ghi rõ số tiền được giảm)

(2) Về hóa đơn trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng

Về việc lập hóa đơn:

  • Người bán đã xuất hoá đơn và người mua đã nhận hàng, 
  • Sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá

⇒ Người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

Về thuế suất thuế GTGT: Đối với trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa với thuế suất thuế GTGT 8%.

(3) Về lập hóa đơn chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP:

Cơ sở kinh doanh bán hàng hóa thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT trong năm 2022 và có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại, nhưng đến ngày 01/01/2023 mới xuất hóa đơn có thể hiện nội dung chiết khấu thương mại, hướng dẫn cơ sở kinh doanh xử lý như sau:

Trường hợpThuế suất GTGT
Số tiền chiết khấu được lập vào lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau ngày 31/12/2022Số tiền chiết khấu được tính điều chỉnh ở nội dung giá tính thuế
Áp dụng thuế suất tại thời điểm lập hóa đơn (lập hóa đơn vào ngày 01/01/2023 đến không được giảm thuế)
Số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu sau ngày 31/12/2022Người bán lập hóa đơn mới để điều chỉnh
Áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% tại thời điểm bán hàng

(4) Quy định về xử lý hóa đơn có sai sót

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 hướng dẫn như sau:

Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP , sau ngày 31/12/2022 phát hiện có sai sót phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế:

  • Nếu hóa đơn điều chỉnh/thay thế không ảnh hưởng tới tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc giá tính thuế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%.
  • Nếu hóa đơn điều chỉnh/thay thế sửa làm thay đổi về tiền hàng và thuế GTGT (do sót về số lượng hàng hóa..) thì áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về việc sử dụng hóa đơn điện tử, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.