Sự phát triển của công nghệ và các sàn thương mại điện tử đã giúp cá nhân ngày càng dễ dàng hơn trong việc gia nhập kinh doanh. Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh phải thiện nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, trong những trường hợp cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp, tổ chức thì những doanh nghiệp này sẽ kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân. Để biết được những trường hợp nào doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thay cho cá nhân, cùng Sài Nam tìm hiểu ngay sau đây!

Những trường hợp doanh nghiệp phải khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh

Cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Tuy nhiên, theo Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC, doanh nghiệp phải khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh trong các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân kinh doanh mà theo hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế (cá nhân có doanh thu cho thuê tài sản trên 100 triệu/năm)
  • Doanh nghiệp hợp tác kinh doanh với cá nhân
  • Doanh nghiệp chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán
  • Doanh nghiệp tại Việt Nam (là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) chi trả cho sản phẩm, dịch vụ thông tin số cho cá nhân theo thỏa thuận với nhà cung cấp ở nước ngoài.

Cách tính thuế đối với cá nhân kinh doanh

Đối tượng chịu thuế:

Cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trên 100 triệu đồng.

Cách tính thuế:

Cách tính thuế giá trị gia tăng, cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định tại Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế: doanh thu bao gồm thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh: tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tiền gia công, tiền hoa hồng, kể cả các khoản sau:

  • Thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền
  • Các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định
  • Các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân)
  • Doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu: áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại bảng sau:

Ngành nghề kinh doanhTỷ lệ thuế GTGTTỷ lệ thuế TNCN
Phân phối, cung cấp hàng hóa1% 0.5%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu5%2%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu3%1.5%

Lưu ý: 

  • Trường hợp cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.
  • Trường cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề.

Thủ tục khai và nộp thuế thay cho cá nhân

Quy định tại Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh như sau:

Kỳ kê khai: theo tháng/quý/năm hoặc theo từng lần phát sinh (áp dụng theo từng trường hợp cụ thể)

Hồ sơ khai thuế gồm có:

Trường hợpHồ sơ khai thuế
Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân và có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay theo thỏa thuận trong hợp đồng- Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản mẫu 01/TTS (Trên tờ khai tích chọn “Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế”)
- Phụ lục theo Mẫu 01-2/BK-TTS
- Bản sao hợp đồng hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên)
Các trường hợp còn lại- Tờ khai thuế theo mẫu 01/CNKD
- Phụ lục theo Mẫu 01-1/BK-CNKD
- Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên)

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về những trường hợp doanh nghiệp phải khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.