Đối với những trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT), để được hoàn thuế cơ sở kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị Hoàn thuế GTGT đến cơ quan thuế, tuy nhiên khi nộp hồ sơ nếu mắc phải một số lỗi thì hồ sơ sẽ bị cơ quan thuế từ chối. Do đó, hãy cùng Sài Nam tìm hiểu những sai lầm phổ biến khi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để gỡ bỏ những “rào cản” đang cản trở việc đạt được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp!

Những trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (một số khoản được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013) được hướng dẫn chi tiết bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, đối tượng và trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng gồm:

(1) Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định).

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

 • Không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.
 • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/07/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư. 

(2) Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ ba trăm triệu đồng trở lên với số thuế đề nghị hoàn không vượt quá 10% doanh thu xuất khẩu. (cơ sở kinh doanh không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục và không thuộc đối tượng rủi ro cao về thuế).

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết trong kỳ=Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước-Tổng số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu và kinh doanh trong nước)

Phân bổ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

Số thuế GTGT đầu vào của HHDV xuất khẩu=Số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết trong kỳxDoanh thu xuất khẩu trong kỳx100%
Tổng doanh thu của HHDV bán ra trong kỳ (xuất khẩu và bán trong nước)

(3) Cơ sở kinh doanh được hoàn số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

(4) Hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

(5) Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo: 

 • Hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam để phục vụ cho chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại được.
 • Hoàn số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào để phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.

(6) Hoàn số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam đối với đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật.(7) Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

Những trường hợp thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT sẽ được hoàn thuế nếu đáp ứng những điều kiện được quy định tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ
 • Doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư
 • Sở hữu con dấu theo đúng quy định của pháp luật
 • Thiết lập và lưu giữ đầy đủ tất cả các giấy tờ liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
 • Có tài khoản gửi tiền tại ngân hàng theo mã số thuế đã đăng ký của cơ sở kinh doanh.

3. Những lỗi thường gặp khi đề nghị hoàn thuế GTGT

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp sẽ bị cơ quan thuế trả lại khi bị lỗi thuộc những trường hợp sau:

 1. Chưa kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT đề nghị hoàn” trên Tờ khai thuế GTGT Mẫu 01/GTGT (chỉ tiêu 42), mẫu 02/GTGT (chỉ tiêu 30) hoặc khai bổ sung tăng số thuế đề nghị hoàn khi đã nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tiếp theo và đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn.
 2. Số thuế GTGT đề nghị hoàn dưới 300 triệu hoặc hoàn thuế đầu vào của hóa đơn phạm pháp.
 3. Kỳ đề nghị hoàn thuế theo diện xuất khẩu nhưng không phát sinh doanh thu xuất khẩu hoặc số đề nghị hoàn vượt 10% doanh thu xuất khẩu.
 4. Phân bổ thuế đầu vào được hoàn của hàng xuất khẩu không đúng quy định
 5. Dữ liệu Tờ khai hải quan trên hệ thống thể hiện hàng hóa xuất khẩu của Doanh nghiệp chưa được thông quan
 6. Đề nghị hoàn thuế đối với dự án đầu tư khi chưa góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký đến thời điểm nộp hồ sơ hoàn hoặc dự án đầu tư không chịu thuế GTGT đầu ra.
 7. Dự án đầu tư không phải là mới, hoặc dự án đầu tư đã phát sinh doanh thu hoặc dự án đầu tư xây nhà để bán, không hình thành TSCĐ.
 8. Không bù trừ thuế đầu vào của dự án (mẫu 02/GTGT) với số phát sinh phải nộp tại Mẫu 01/GTGT (nếu có)
 9. Dự án đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm 51% giá thành sản phẩm trở lên (trừ dự án đầu tư)
 10. Dự án đầu tư thuộc diện ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận hoặc Văn bản chấp thuận.

Dự án đầu tư thuộc diện đăng ký đầu tư nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

Dự án đầu tư công trình xây dựng nhưng không có Giấy phép xây dựng và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất hoặc Hợp đồng thuê đất.

Nguồn Cục thuế tỉnh Bình Định

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về những sai phạm không được hoàn thuế GTGT, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.