Doanh nghiệp khi hoạt động phải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo đúng thời hạn quy định, đồng thời thực hiện nghĩa vụ với cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có tham gia đóng BHXH cho người lao động. Doanh nghiệp cần chú ý để không bị bỏ lỡ công việc nào, tránh những rủi ro không đáng có. Vậy công việc cần làm cho tháng 10 này là gì?

Để giúp doanh nghiệp nắm được tất cả công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 10/2023, Sài Nam đã liệt kê những công việc quan trọng để doanh nghiệp phân bổ thời gian hợp lý và thực hiện đầy đủ.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Loại thuế,phíKỳ tính thuếThời hạn kê khai và nộp thuế
Thuế GTGT và TNCNTheo thángChậm nhất ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế 
Theo quýChậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế 
Tạm nộp thuế TNDNTheo quýChậm nhất ngày 30 của tháng đầu quý sau
Trích nộp BHXH, kinh phí công đoànTheo thángChậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng.
Bảng 1. Những công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 10/2023

Thời hạn nộp thuế: trùng với thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế, trừ trường hợp được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP:

Đối tượng được gia hạn nộp thuế: quy định tại Điều 3 Nghị định 12/2023

Thời gian gia hạn:

Kỳ tính thuếThời gian gia hạnThời hạn nộp thuế sau gia hạn
Thuế GTGT
Tháng 03/20236 tháng20/10/2023
Tháng 04/20236 tháng20/11/2023
Tháng 05/20236 tháng20/12/2023
Tháng 06/20235 tháng20/12/2023
Tháng 07/20234 tháng20/12/2023
Tháng 08/20233 tháng20/12/2023
Quý I/20236 tháng31/10/2023
Quý II/20235 tháng31/12/2023
Thuế TNDN tạm nộp
Quý I/20233 tháng30/07/2023
Quý II/20233 tháng30/10/2023
Bảng 2. Những công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 10/2023

2. Công việc cần làm tháng 10/2023

Hạn nộpCông việcGhi chú
20/10/2023Kê khai và nộp thuế GTGT cho tháng 09/2023Áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng.
Kê khai và nộp thuế TNCN cho tháng 09/2023Áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo tháng.
Nộp thuế GTGT được gia hạn của tháng 03/2023Áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP.
30/10/2023Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III/2023
Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn của Quý II/2023Áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP.
31/10/2023Nộp thuế GTGT được gia hạn của Quý I/2023Áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý và thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP.
Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc-  Doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc từ tiền lương tháng đóng BHXH của từng người lao động cho tháng 10/2023 
- Phương thức đóng: chuyển cùng một lúc tiền trích đóng của tất cả người lao động vào tài khoản của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.(Căn cứ Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)
Trích nộp kinh phí công đoàn- Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn cho tháng 10/2023
- Mức trích đóng: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.(Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)
Bảng 3. Những công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 10/2023

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về những việc doanh nghiệp cần chú ý thực hiện trong tháng 10, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.