MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM


Chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (hoặc năm tài chính) tức ngày 31/03 hàng năm, cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế năm cho Cơ quan thuế. Nếu chậm trễ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Sau đây Sài Nam sẽ đi qua một số lưu ý khi lập hồ sơ quyết toán năm.
 

1. Hồ sơ quyết toán thuế năm
Theo khoản 3 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019, hồ sơ quyết toán thuế năm bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm
  • Báo cáo tài chính năm
  • Tờ khai giao dịch liên kết và các tài liệu khác liên quan (phụ lục ưu đãi thuế…)

 

2. Mức phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế năm
Mức phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hoặc không nộp hồ sơ quyết toán thuế năm được quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Mức phạt 

Hành vi

Phạt cảnh cáo

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp phạt cảnh cáo).

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Không nộp các phụ lục giao dịch liên kết

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày và có phát sinh số thuế phải nộp nhưng đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế 
Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền này.

 

3. Trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm
Theo Điều 46 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế không thể nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đúng hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được việc gia hạn thời hạn nộp
Lưu ý: 
- Thời gian gia hạn nộp hồ sơ quyết toán không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
- Để được gia hạn, người nộp thuế phải gửi văn bản đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm, nêu rõ lý do đề nghị gia hạn (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh). Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn.

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về mức phạt khi chậm nộp hồ sơ quyết toán năm. Để hạn chế những sai sót không đáng có như trên gây tổn thất chi phí cho doanh nghiệp của bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với Sài Nam để được tư vấn và hỗ trợ các gói dịch vụ tối ưu nhất
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ Kế toán - Thuế hiện nay chúng tôi đang cung cấp: