Quỹ phòng chống thiên tai là Quỹ bắt buộc tham gia nhằm hỗ trợ phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Đối tượng tham gia là các tổ chức kinh tế và người lao động. Cùng Sài Nam tìm hiểu những quy định liên quan đến việc nộp Quỹ ngay sau đây!

Quỹ phòng, chống thiên tai

Giới thiệu

Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập, do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý.

Mục đích sử dụng Quỹ

Hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai chưa được NSNN đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu:

  • Cứu trợ, hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương
  • Hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương

Quy định về nộp Quỹ phòng, chống thiên tai

Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 78/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Nơi nộp quỹ: tài khoản Quỹ cấp tỉnh hoặc cấp huyện (nếu được UBND cấp tỉnh ủy quyền)

Đối tượng đóngMức đóngThời hạn đóngQuy định về thuế
Tổ chức kinh tếMức đóng: 0,02% Căn cứ đóng: trên tổng giá trị tài sản hiện có theo BCTC lập ngày 31 tháng 12 hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồngTrước 31/7: nộp tối thiểu 50%
Trước 30/11: nộp số còn lại
Được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.
Được tính vào chi phí được trừ (khoản 2 Điều 12 Nghị định 78/2021)
Hồ sơ:
- Biên bản xác nhận khoản tài trợ (mẫu 05/TNDN TT 80/2021)
- Chứng từ chi tiền
Cá nhânNLĐ làm việc theo hợp đồng lao động: 
Mức đóng = ½ x Mức lương tối thiểu vùng : Số ngày làm việc trong tháng
(Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.)
Trước 31/7 hàng nămĐược tính giảm trừ đối với khoản đóng góp vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (hướng dẫn tại Công văn 3275/TCT-DNNCN)
NLĐ khác: đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Mức xử phạt khi không đóng Quỹ

Mức phạt tiền đối với hành vi không đóng quỹ phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 17 Nghị định 03/2022/NĐ-CP như sau:

Mức độ vi phạmMức phạt
Không đóng quỹ < 300.000 đồngPhạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng
Không đóng quỹ từ 300.000 đồng - dưới 500.000 đồngPhạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng
Không đóng quỹ từ 500.000 đồng - dưới 3 triệu đồngPhạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng
Không đóng quỹ từ 3 triệu đến dưới 5 triệu đồngPhạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng
Không đóng quỹ từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồngPhạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng
Không đóng quỹ từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồngPhạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng
Không đóng quỹ từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồngPhạt tiền từ 12 triệu đồng đến 20 triệu đồng
Không đóng quỹ từ 40 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồngPhạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng
Không đóng quỹ từ 60 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồngPhạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng
Không đóng quỹ từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồngPhạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng

Lưu ý: Đây là mức phạt tiền của cá nhân, mức phạt tiền của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền của cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai là 50 triệu đồng.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về quy định phòng chống thiên tai, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.