HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN GIẢM THUẾ GTGT CỦA NĂM 2022


Ngày 29/05/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2121/TCT-CS hướng dẫn lập hóa đơn giảm thuế GTGT 8% của năm 2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ những nội dung chính của Công văn này.
 

Công văn gồm những nội dung như sau:
(1) Về thời điểm lập hóa đơn đặc thù:

Căn cứ theo khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp đặc thù như sau:

Trường hợp

Thời điểm lập hóa đơn

Cung cấp dịch vụ với số lượng phát sinh lớn, thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa khách hàng và bên cung cấp (hỗ trợ vận tải, cung ứng nhiên liệu hàng không)

Thời điểm hoàn tất đối soát dữ liệu (không quá 7 ngày của tháng sau tháng phát sinh hoặc kết từ ngày kết thúc kỳ quy ước theo thỏa thuận)

Hoạt động xây dựng, lắp đặt

Thời điểm nghiệm thu công trình hoặc từng hạng mục công trình không phân biệt thu được tiền hay chưa

Dịch vụ vận tải hàng không qua website và hệ thống thương mại điện tử

Chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày xuất chứng từ mua dịch vụ trên hệ thống

Kinh doanh thương mại bán lẻ, dịch vụ ăn uống (hạch toán toàn bộ hoạt động tại trụ sở chính), hệ thống máy tính tiền kết nối với máy tính chưa đáp ứng điều kiện kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Cuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các giao dịch kinh doanh trong ngày.
Hoạt động bán điện của các công ty phát điện trên thị trường điện 

Thời điểm hoàn thành đối soát số liệu thanh toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện (chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn kê khai, nộp thuế)

Dịch vụ vận tải hàng không

Thời điểm hoàn tất đối soát dữ liệu giữa các bên (chậm nhất ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh)

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền

Thực hiện gửi các thông tin của chuyến đi cho khách hàng và gửi về cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm Các thông tin: tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát xe, cự ly chuyến đi và tổng số tiền hành khách phải trả. 

Hoạt động thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày xe lưu thông qua trạm thu phí


Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thời điểm lập hóa đơn đặc thù trên như trên, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
 

(2) Về lập hóa đơn trong một số trường hợp:

Lập lại hóa đơn có sai sót của năm 2022

Hóa đơn được lập năm 2022 của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP nhưng đến năm 2023 (sau thời hạn được giảm thuế của năm 2022) mới phát hiện hóa đơn đã lập năm 2022 và thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế, thuế suất của hóa đơn này tùy thuộc vào từng trường hợp như sau:

  •  Sai sót nhưng không ảnh hưởng tới tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%
  • Sai sót về số lượng hàng hóa dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế.

Người mua trả lại hàng hóa

Có tình huống như sau:
- Hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 với thuế suất 8% (thời điểm được giảm thuế GTGT của năm 2022)
- Sau ngày 31/12/2022 (hết thời hạn giảm thuế của 2022)người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, 
⇒ Đối với tình huống này, người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất thuế GTGT 8%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.
Chiết khấu thương mại
Cơ sở kinh doanh có áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng 
Hàng hóa được áp dụng chiết khấu thương mại đã bán trong năm 2022 (thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT) nhưng đến ngày 01/01/2023 mới xuất hóa đơn cho hàng hóa này thể hiện nội dung chiết khấu thương mại thì thuế suất thuế GTGT được áp dụng như sau:

  • Trường hợp số tiền chiết khấu được lập vào lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau ngày 31/12/2022 thì được tính điều chỉnh ở nội dung giá tính thuế, thuế suất thực hiện theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn.
  • Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu sau ngày 31/12/2022 thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh và áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% tại thời điểm bán hàng.

Cung cấp hàng hóa dịch vụ năm 2022 nhưng 2023 mới lập hóa đơn
Cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (thuộc đối tượng giảm thuế GTGT của năm 2022) trong năm 2022 nhưng nhưng sau ngày 31/12/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn những hàng hóa, dịch vụ này.
Hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành trong năm 2022 (không phân biệt đã thu được tiền) nhưng sau ngày 31/12/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn 
⇒ Được áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, nhưng bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về một số quy định liên quan đến việc sử dụng lao động, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: