Trong một số trường hợp, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế bất động sản được miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Cùng Sài nam tìm hiểu các trường hợp này ngay sau đây!

1. Quy định về trường hợp miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Thông tư 80/2021/TT-BTC, chuyển nhượng thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật) giữa các cá nhân sau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân:

 • Vợ với chồng
 • Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ
 • Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi
 • Mẹ chồng, cha chồng với con dâu
 • Bố vợ, mẹ vợ với con rể
 • Ông nội, bà nội với cháu nội
 • Ông bà ngoại với cháu ngoại
 • Anh chị em ruột với nhau.

2. Hồ sơ miễn thuế Thu nhập cá nhân

Căn cứ theo khoản 1 Điều 53 Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ cần có để được miễn thuế bao gồm:

Cơ quan thuế có trách nhiệm truy vấn thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục miễn thuế cho người nộp thuế

Trường hợp không thể khai thác thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định đối tượng được miễn thuế theo từng trường hợp như sau:

- Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng giữa vợ với chồng cần một trong các giấy tờ sau:

 • Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.
 • Quyết định của Tòa án xử ly hôn, tái hôn (đối với trường hợp chia nhà do ly hôn; hợp nhất quyền sở hữu do tái hôn).

- Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ cần có một trong các giấy tờ sau:

 • Xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Bản sao Giấy khai sinh.
 • Bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.(Trường hợp con ngoài giá thú)

-  Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi cần có một trong các giấy tờ sau:

 • Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng giữa ông nội, bà nội với cháu nội cần có một trong các giấy tờ sau:
Bản sao Giấy khai sinh của cháu nội và bản sao Giấy khai sinh của bố cháu nội;

 • Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể hiện mối quan hệ giữa ông nội, bà nội với cháu nội;
 • Các giấy tờ khác có xác nhận của cơ quan cấp có thẩm quyền về mối quan hệ giữa ông, bà nội và cháu nội.

- Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại cần có giấy tờ sau:

 • Bản sao Giấy khai sinh của cháu ngoại và bản sao Giấy khai sinh của mẹ cháu ngoại;
 • Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể hiện mối quan hệ giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;
 • Các giấy tờ khác có xác nhận của cơ quan cấp có thẩm quyền chứng minh mối quan hệ giữa ông, bà ngoại và cháu ngoại.

Nguồn thư viện pháp luật

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về trường hợp được miễn thuế TNCN, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.