8 ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

1. Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền
- Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trước tiên phải gửi đề nghị cấp hóa đơn có mã đến đúng cơ quan thuế (theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT Nghị định 123/2020/NĐ-CP), chờ đối chiếu thông tin và trình lên thủ trưởng cơ quan thuế duyệt sau đó mới cấp mã. Khi nào cơ quan thuế cấp mã rồi mới có thể xuất hóa đơn cho người mua.
- Như vậy, việc xuất hóa đơn có mã của cơ quan thuế phải thực hiện trong ngày, những giao dịch diễn ra vào cuối ngày thì sẽ không kịp xuất hóa đơn cho khách hàng trong ngày, có thể dẫn đến việc chậm xuất hóa đơn và bị xử phạt hành chính về hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm
- Do đó, để thuận lợi trong việc lập hóa đơn, cho phép sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh có số lượng hóa đơn xuất ra nhiều và liên tục
- Theo hướng dẫn tại Công văn 4144/TCT-CS, mã được cấp tự động và theo dải ký tự, đảm bảo không trùng lặp cho từng cơ sở kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ không cần chờ cơ quan thuế duyệt và cấp mã.

 

2. Quy định đối với hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
Theo Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:
- Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
- Không bắt buộc có chữ ký số
- Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
 
3. Điều kiện để được áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền
- Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử (như: có chữ ký số và đăng ký để được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử)
- Có hạ tầng công nghệ thông tin
- Sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử, đồng thời có thể truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế; đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định.
 
4. Các đối tượng được sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC, 8 mô hình kinh doanh sau sẽ thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế:
- Trung tâm thương mại
- Siêu thị
- Bán lẻ hàng tiêu dùng
- Ăn uống
- Nhà hàng
- Khách sạn
- Bán lẻ thuốc tân dược
- Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác

 

Tư vấn thuế Sài Nam