CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN


Đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư được nhiều người quan tâm vì có tỷ suất sinh lợi cao hơn những kênh đầu tư khác. Phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán chính là phần lãi từ đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp thuế trên phần thu nhập này. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp trên phần thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp.
 

1. Chứng khoán là gì?

  • Chứng khoán là một sản phẩm tài chính và có những đặc điểm sau:

  • Các loại chứng khoán: 

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, chứng khoán bao gồm các loại sau:
- Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ
- Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký
- Chứng khoán phái sinh
- Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

⇒ Chuyển nhượng chứng khoán là việc nhà đầu tư chuyển một phần hoặc toàn bộ chứng khoán cho một nhà đầu tư khác có nhu cầu thông qua sàn chứng khoán làm phát sinh thu nhập và nghĩa vụ thuế cho một hoặc các bên giao dịch. Như vậy thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng chứng khoán là thuế đánh vào thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp cho chủ thể khác.

 

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng chứng khoán
Thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tính trên khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, trừ đi những khoản chi phí hợp lý. Căn cứ vào thu nhập tính thuế để xác định số thuế phải nộp. Cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

(Theo Điều 1,2 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

  • Doanh thu tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Chi phí được trừ là những chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được loại ra khỏi thu nhập tính thuế TNDN. Khoản này đã được đề cập trong bài viết trước. 
  • Thu nhập khác là khoản thu nhập không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp được tính vào thu nhập chịu thuế.

⇒ Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được tính thu nhập khác để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng chứng khoán  theo khoản 2 Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Thu nhập tính thuế = Giá bán chứng khoán - Giá mua chứng khoán chuyển nhượng -

Các chi phí liên quan


Trong đó:

  • Giá bán và giá mua chứng khoán được xác định như sau:
Trường hợp Giá bán Giá mua
- Chứng khoán niêm yết 
- Chứng khoán chưa niêm yết của công ty đại chúng nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán
Giá thực tế bán chứng khoán theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.


Giá thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán

Chứng khoán mua thông qua đấu giá  

Giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền

Chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp trên Giá bán ghi trên hợp đồng chuyển nhượng

Giá mua ghi trên hợp đồng chuyển nhượng

 

  • Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm:

+ Chi phí để làm các thủ tục pháp lý 
+ Các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng;
+ Phí lưu ký chứng khoán theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và chứng từ thu của công ty chứng khoán
+ Phí ủy thác chứng khoán
+ Các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng 

 

3. Quy định về thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC, một số trường hợp khác về chuyển nhượng như khoán như sau, doanh nghiệp cần chú ý để biết thu nhập nào tính thuế và thu nhập nào không tính thuế TNDN:

Trường hợp Thu nhập

Tính vào thu nhập chịu thuế TNDN

Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn Thu nhập từ phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá

Không

Doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Thu nhập phát sinh từ hoán đổi cổ phần

Doanh nghiệp chuyển nhượng chứng khoán không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ...

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nhận bằng tài sản 
Giá trị tài sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…được xác định theo giá bán của sản phẩm trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: