CÁC HÀNH VI VI PHẠM THỦ TỤC VỀ THUẾ


Vi phạm pháp luật về thuế nghĩa là thực hiện các hành vi trái các quy định của pháp luật về thuế. Trong quá trình thực hiện các thủ tục về thuế không thể tránh khỏi sai sót. Việc sai sót sẽ dẫn đến một số thủ tục và chi phí không đáng có cho người nộp thuế. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ giúp các bạn nhận diện hành vi vi phạm thủ tục thuế theo mức độ vi phạm tăng dần.

 

1. Các trường hợp vi phạm thủ tục thuế nhưng không xử phạt vi phạm hành chính
Đầu tiên là mức độ được xem là nhẹ nhất, có một số trường hợp vi phạm sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính tuy nhiên cần đi kèm theo điều kiện nhất định. Theo quy định tại khoản 2 Điều 141 Luật Quản lý thuế 2019, những trường hợp này bao gồm:

Trường hợp

Điều kiện

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định - Người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp  hồ sơ khai thuế vì không có khả năng nộp hồ sơ đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. (Điều 46 Luật quản lý thuế 2019)
Chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân - Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế và có phát sinh số thuế được hoàn
Cá nhân, hộ kinh doanh bị ấn định thuế - Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nên cơ quan thuế xác định sẵn số thuế phải nộp đối với đối tượng này.


 

2. Các hành vi vi phạm thủ tục về thuế bị xử phạt hành chính
Cấp độ tiếp theo là những hành vi vi phạm thủ tục thuế bị xử phạt vi phạm hành chính , theo khoản 1 Điều 141 Luật Quản lý thuế 2019 quy định những hành vi này bao gồm:
- Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế và thời hạn thông báo khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế.
- Vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Để biết thời hạn và mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, xem thêm tại đây: https://ketoansainam.com/Tin-tuc-tong-hop/cac-muc-phat-doi-voi-hanh-vi-cham-nop-ho-so-khai-thue-ad865.html
- 2 trường hợp sau về bản chất là hành vi trốn thuế nhưng có kèm theo điều kiện nên không bị xử phạt hành vi trốn thuế mà phạt theo quy định tại mục này:

Trường hợp

Điều kiện

Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày.

- Không phát sinh số tiền thuế phải nộp
Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày và có phát sinh số tiền thuế phải nộp

- Vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian từ ngày hết hạn phải nộp tờ khai hải quan đến trước ngày xử lý hàng hóa không có người nhận theo Luật Hải quan

- Hành vi khai sai hoặc khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn (trừ trường hợp khai bổ sung)
Xem mức phạt về hành vi khai sai tại link này: https://ketoansainam.com/tin-tuc-tong-hop/xu-phat-khi-ke-khai-sai-ho-so-khai-thue-ad1107.html
- Vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế bao gồm hồ sơ pháp lý, sổ kế toán, hóa đơn…(quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)
- Vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

 

 

3. Các hành vi trốn thuế
Cuối cùng là mức độ nặng nhất trong các hành vi vi phạm thủ tục thuế: hành vi trốn thuế. Theo Điều 143 Luật quản lý thuế 2019 quy định những hành vi được xem là trốn thuế như sau: 
- Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
- Không ghi chép các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trong sổ kế toán.
- Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế.
- Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn,khấu trừ.
- Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch dẫn đến xác định sai số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.
- Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan.
- Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa để thực hiện hành vi trốn thuế.
- Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo với cơ quan thuế về việc chuyển đổi mục đích sử dụng.
- Không thông báo với cơ quan thuế khi có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động. 

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là sẻ của chúng tôi về các hành vi vi phạm thủ tục thuế, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: