MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỔ KẾ TOÁN

Sổ kế toán dùng để ghi ghép tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của đơn vị, là một tài liệu rất quan trọng cần được lưu trữ giúp quản lý thông tin một cách hiệu quả, không chỉ phục vụ cho bản thân đơn vị mà còn phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước. Do đó, sổ sách kế toán phải được lập và thể hiện đúng quy định của pháp luật, nếu không sẽ bị xử phạt nặng. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ mức xử phạt khi vi phạm quy định về sổ kế toán. 
Bài viết tập trung vào quy định tạo tập và ghi sổ. Xem thêm quy định về lưu trữ tài liệu kế toán tại đây.

 

1. Quy định về sổ kế toán
Căn cứ theo Điều 7 Luật Kế toán 2015 quy định về sổ kế toán như sau:

Mục đích sử dụng

Nội dung thể hiện

Ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của đơn vị kế toán.

- Tên: đơn vị kế toán; tên sổ
- Thời gian: ngày, tháng, năm lập sổ/ghi sổ/khóa sổ và của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ
- Chữ ký: người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
- Số trang
- Đóng dấu giáp lai
- Nội dung chủ yếu của sổ:

  • Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
  • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ phát sinh
  • Số tiền của nghiệp vụ phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán
  • Số dư: đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, cuối kỳ.

 

2. Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán
Sổ kế toán được lập và trình bày không đúng quy định pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt được quy định theo Điều 9 Nghị định 41/2018/NĐ-CP như sau: 

Mức phạt 

Hành vi

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Thiếu nội dung khi lập sổ kế toán: tên đơn vị kế toán, tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ, khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật
- Không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang
- Sai cách thức ghi sổ: không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp ghi bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp
- Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in đối với đơn vị lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)
- Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

Phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng

- Không ghi đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định trên sổ kế toán
- Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán sai phương pháp quy định
- Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Không mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán
- Không tuân thủ quy định về tính đầy đủ, chính xác, liên tục của thông tin trên sổ kế toán:
Không có chứng từ kế toán làm căn cứ cho thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán
Số liệu trên sổ kế toán không khớp với chứng từ kế toán
Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin của các năm trước liền kề .
Không ghi sổ kế toán liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ
- Không thực hiện việc khóa sổ kế toán theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

- Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán
- Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Sổ kế toán thiếu thông tin: Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ 
- Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế nếu không có chứng từ kế toán chứng minh hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán 
- Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp với nếu thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin của năm trước liền kề 
- Buộc khôi phục lại sổ kế toán nếu cố ý hủy bỏ hoặc làm hư hỏng sổ kế toán.
- Buộc bổ sung vào sổ kế toán nếu để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị 
* Lưu ý: Mức phạt trên áp dụng với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi. (Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 102/2021/NĐ-CP)


Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về mức phạt khi vi phạm quy định về sổ kế toán, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: