TỔNG HỢP CÁC MỨC XỬ PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Hóa đơn là một chứng từ quan trọng để cơ sở kinh doanh có căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đối với cơ quan thuế là cơ sở để quản lý việc mua bán và thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Vì vậy, những thủ tục liên quan đến hóa đơn phải được thực hiện chính xác, từ lập cho đến tiêu hủy hóa đơn. Nếu tiêu hủy hóa đơn không đúng thời hạn sẽ bị xử phạt hành chính. Từ ngày 01/07/2022, cá nhân, tổ chức kinh doanh đã chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ một số nội dung về tiêu hủy hóa đơn điện tử.
 

1. Hóa đơn điện tử là gì?
Hiện nay, công nghệ được ứng dụng rộng rãi, việc kê khai nộp thuế có thể thực hiện trực tuyến một cách tiện lợi và nhanh chóng. Việc chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử là một bước tiến mới trong quản lý thuế.
- Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn phi vật lý, tức là được thể hiện ở dưới dạng điện tử do cá nhân, tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cấp cho người mua.Việc ghi nhận thông tin trên hóa đơn vì thế cũng được thực hiện bằng phương tiện điện tử nhưng vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về thuế và kế toán. (theo khoản 1 Điều 89 Luật Quản lý thuế 2019)
- Hóa đơn điện tử hầu hết phải được cơ quan thuế cấp mã trước khi gửi cho người mua. Mã này bao gồm một dãy số được tạo ra từ hệ thống của cơ quan thuế và một chuỗi ký tự được mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.(theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

 

2. Thủ tục hủy hóa đơn điện tử
Theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định hủy hóa đơn là việc làm cho hóa đơn, chứng từ không còn giá trị sử dụng
Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, người bán cần thủ hiện đầy đủ thủ tục dưới đây đúng thời hạn để tránh bị xử phạt :
Trường hợp: người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua
Trách nhiệm của người bán:

  • Lập Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử.
  • Lập hóa đơn điện tử mới và ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Trách nhiệm của cơ quan thuế: thực hiện hủy hóa đơn điện tử có sai sót lưu trên hệ thống.
 

Trường hợp: Hóa đơn được người bán lập khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó lại chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện:

  • Hủy hóa đơn điện tử đã lập
  • Lập Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử.

Thời hạn hủy hóa đơn điện tử trùng với thời hạn nộp thông báo 04/SS-HĐĐT: chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế phát sinh hóa đơn điện tử có sai sót.

 

3. Tổng hợp các mức phạt về việc hủy hóa đơn
Hủy hóa đơn quá thời hạn

Mức xử phạt khi không hủy hóa đơn đúng quy định theo Điều 27 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Mức phạt

Hành vi

Phạt cảnh cáo

- Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

- Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc
- Hủy hóa đơn đã phát hành không đúng quy định nhưng chưa lập hoặc hóa đơn không còn giá trị sử dụng
- Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc không còn giá trị sử dụng
- Không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

- Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên
- Không hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật
- Không hủy hóa đơn điện tử sai sót sau khi quá thời hạn kiểm tra sai, sót
- Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục


Nộp thông báo hủy hóa đơn quá thời hạn
Theo Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt khi chậm nộp thông báo hủy hóa đơn theo mẫu 04 như sau:

Mức phạt

Hành vi

Phạt cảnh cáo

Chậm nộp thông báo về hóa đơn từ 01 đến 05 ngày 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Chậm nộp thông báo về hóa đơn từ 01 đến 10 ngày 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Chậm nộp thông báo về hóa đơn từ 11 đến 20 ngày

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Chậm nộp thông báo về hóa đơn từ 21 đến 90 ngày 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Chậm nộp thông báo về hóa đơn từ 91 ngày trở lên

Không nộp thông báo về hóa đơn

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về mức phạt liên quan đến việc hủy hóa đơn điện tử , nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: