04 THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ


Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đây là một thủ tục quan trọng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể. Cùng Sài Nam tìm hiểu sau đây nhé!
 

1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế hiện nay
Theo khoản 1, 2 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019 quy định 10 trường hợp người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế:
- Đối với người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, chấm dứt mã số thuế khi:

 • Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bị chia, sáp nhập, hợp nhất.

- Đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, chấm dứt mã số thuế khi:

 • Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
 • Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất
 • Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
 • Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
 • Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồngN
 • Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

 

2. Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Theo khoản 3 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019, mã số thuế khi đã chấm dứt hiệu lực:
- Không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế 
- Không được sử dụng lại (đối với tổ chức)
- Mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực và được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế (đối với cá nhân, hộ kinh doanh)
- Đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay
- Đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


3. Nghĩa vụ trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần phải hoàn thành một số nghĩa vụ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC như sau:

 • Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế 

Trường hợp đơn vị có các đơn vị phụ thuộc thì chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.


4. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Theo Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm 2 thành phần sau đây:


Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số được áp dụng chung còn thành phần thứ 2 của bộ hồ sơ là các giấy tờ khác có liên quan và các giấy tờ này được quy định khác nhau cho từng trường hợp,cùng xem cụ thể dưới đây nhé!

 • Trường hợp: Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế
Tổ chức kinh tế, tổ chức khác (quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC)

- Đối với đơn vị chủ quản: Bản sao: quyết định giải thể; hợp đồng hợp nhất, sáp nhập, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, thông báo chấm dứt hoạt động, quyết định chuyển đổi.

Trường hợp đơn vị chủ quản có đơn vị phục thuộc, cần có:
+ Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc 
+ Văn bản cam kết chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ khoản nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc 
- Đối với đơn vị phụ thuộc: Bản sao: quyết định/thông báo chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí

Bản sao bản thanh lý hợp đồng/văn bản chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí.

Hộ,cá nhân kinh doanh

Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

 

 • Trường hợp: Doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp, hợp tác xã bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất

Bản sao: quyết định chia,hợp đồng hợp nhất, sáp nhập

Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và hợp tác xã

Bản sao quyết định/thông báo chấm dứt hoạt động; bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

*Giấy tờ khác đối với từng trường hợp cụ thể:
+ Quyết định giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã
+ Quyết định Tuyên bố phá sản của Tòa án.
+ Các giấy tờ liên quan: Giấy chứng tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự…
+ Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về thủ tục chấm dứt mã số thuế, đây là một thủ tục quan trọng đòi hỏi tính chính xác và kịp thời.
Với hơn 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế, Sài Nam tự hào là một trong những đơn vị uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Hãy liên hệ ngay với Sài Nam để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất.