03 CHÍNH SÁCH MỚI VỀ THUẾ CÓ HIỆU LỰC TRONG NĂM 2023


1. Không còn được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%
- Năm 2022, chính phủ ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP  cho phép giảm thuế GTGT còn 8% đối với cơ sở tính thuế theo phương pháp khấu trừ và giảm 20% trên doanh thu tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp tỷ lệ phần trăm.Tuy nhiên, chính sách ưu đãi thuế này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2022
- Kể từ ngày 01/01/2023 những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế trong năm 2022 sẽ quay về áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% 

2. Thay đổi hồ sơ miễn thuế xuất nhập khẩu đối với tài sản di chuyển khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

  • Theo khoản 1,2 Điều 7 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, những đối tượng sau khi mang theo tài sản di chuyển là đồ dùng phục vụ sinh hoạt, làm việc khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở Việt Nam hoặc nước ngoài thì được miễn thuế:

+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên
+ Công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên
+ Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam cho lần đầu tiên nhập khẩu tài sản di chuyển.
 

  • Nghị định 104/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 quy định hồ sơ miễn thuế với những đối tượng trên như sau:

+ Hồ sơ hải quan
+ Giấy phép lao động đối người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam 
+ Văn bản chấm dứt lao động ở nước ngoài đối với công dân Việt Nam
+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu còn giá trị (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu) đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam
+ Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
+ Bản chính Quyết định miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế


3. Thay đổi lịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2023
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo quý quy định như sau: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)
- Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung thời hạn nộp thuế như sau:

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Theo đó, lịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2023 như sau:

  • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý I/2023

- Theo quy định trên, doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho quý 1/2023 chậm nhất vào ngày 30/04/2023
- Tuy nhiên, lịch nghỉ lễ kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023 nên thời hạn tạm nộp thuế TNDN Quý I/2023 chậm nhất là ngày 04/5/2023.

  • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý II/2023

- Theo quy định trên, doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho quý 1/2023 chậm nhất vào ngày 30/07/2023
- Tuy nhiên, ngày 30/7/2023 trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên thời hạn tạm nộp thuế TNDN Quý II là ngày 31/7/2023.

Tư vấn thuế Sài Nam