QUY ĐỊNH VỀ PHÂN BỔ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn phân bổ nghĩa vụ thuế. Trong bài viết này, Sài Nam sẽ đề cập đến những quy định đáng chú ý về phân bổ thuế thu nhập cá nhân tại Thông tư 80.
1. Vậy các trường hợp phân bổ thuế thu nhập cá nhân là gì? Các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm: - Người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với tỉnh đặt trụ sở chính thì trụ sở sẽ khấu trừ thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân và phân bổ số thuế đã khấu trừ tương ứng cho đơn vị phụ thuộc.

- Người nhận thu nhập từ trúng thưởng xổ số sẽ được tổ chức trả thưởng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và phân bổ số thuế đã khấu trừ tương ứng cho địa phương nơi cá nhân tham gia dự thưởng.

2. Phương pháp phân bổ như thế nào? Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn phân bổ thuế thu nhập cá nhân như sau:
Nguồn thu nhập Người nộp thuế Phương pháp phân bổ
Từ tiền lương, tiền công Trụ sở chính khấu trừ thuế

- Xác định riêng số thuế phải phân bổ tương ứng cho tỉnh đặt đơn vị phụ thuộc nơi cá nhân làm việc. Trường hợp người lao động được điều chuyển thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

Từ trúng thưởng xổ số điện toán

Tổ chức trả thưởng

- Xác định riêng số thuế phải phân bổ tương ứng cho tỉnh: + Nơi cá nhân đăng ký tham gia dự thưởng (phân phối qua điện thoại hoặc Internet) + Nơi phát hành vé xổ số (thông qua thiết bị đầu cuối)

3. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của tỉnh nơi phát sinh nguồn thu, tìm hiểu rõ hơn về quy trình ở bên dưới
    • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC:

    • Thu nhập từ tiền trúng thưởng xổ số điện toán
Theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC:

Cùng đi qua ví dụ về phân bổ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công để hiểu rõ hơn nhé! Công ty A có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và chi nhánh phụ thuộc tại TP. Hà Nội. Trong tháng 7/2022, trụ sở chi trả lương cho 50 nhân viên, tình hình trả lương cho trụ sở và chi nhánh như sau:
Địa điểm Số nhân viên Thu nhập chịu thuế đã trả

Số người bị khấu trừ thuế

Số thu nhập khấu trừ

Số thuế TNCN khấu trừ

TPHCM 30

500.000.000

20

400.000.000

15.000.000

Hà Nội

20

350.000.000

10

200.000.000

7.000.000

Công ty thực hiện khai và phân bổ thuế cho chi nhánh Hà Nội như sau:

Tờ khai thuế mẫu số 05/KK-TNCN

Phụ lục theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN

*Thực hiện tương tự đối với phân bổ thuế TNCN từ thu nhập trúng xổ số 

Tư vấn thuế Sài Nam


Việc phân bổ thuế không quá phức tạp nhưng để đảm bảo tính chính xác nhất, tránh những phiền phức về sau; đừng ngần ngại liên hệ với Sài Nam để được tư vấn và hỗ trợ các gói dịch vụ tối ưu nhất Những dịch vụ Kế toán - Thuế hiện nay chúng tôi đang cung cấp: