Câu hỏi: Trong thời gian thử việc có cần đóng BHXH không?


Trả lời:

  • Quy định về hợp đồng khi thử việc

Theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2019:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

⇒ Khi người lao động thử việc thì 2 bên có thể giao kết dưới dạng Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc chi tiết.
 

  • Nội dung hợp đồng thử việc:

Theo khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

Theo khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, quy định nội dung của hợp đồng thử việc như sau:
(1) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động
(2) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động
(3) Công việc và địa điểm làm việc
(4) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
(5) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động
(6) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
Bên cạnh đó, theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
⇒ Nội dung của hợp đồng thử việc không có quy định về việc đóng BHXH cũng như hợp đồng thử việc không nằm trong danh sách đối tượng phải tham gia BHXH.
Như vậy: Nếu người lao động trong thời gian thử việc:
+ Ký hợp đồng lao động với công ty => phải tham gia BHXH bắt buộc
+ Ký hợp đồng thử việc với công ty => không phải tham gia BHXH bắt buộc
 

Tư vấn thuế Sài Nam