Câu hỏi: Doanh nghiệp có được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng không?

 

Trả lời:
Theo Điều 90 Bộ luật lao động 2019, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

  • Mức lương tối thiểu vùng

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động theo vùng áp dụng từ ngày 01/07/2022 như sau:

Kỳ trả lương Vùng I Vùng II Vùng III

Vùng IV

Theo tháng 4.680.000 đồng 4.160.000 đồng 3.640.000 đồng

3.250.000 đồng

Theo giờ 22.500 đồng 20.000 đồng 17.500 đồng

15.600 đồng

 

  • Mức phạt nếu trả lương không đúng quy định

Nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

Mức phạt

Hành vi

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng

Vi phạm từ 51 người lao động trở lên


Biện pháp khắc phục:
Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt 
Lưu ý: Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, mức phạt gấp đôi đối với tổ chức. Như vậy, nếu người sử dụng lao động là tổ chức vi phạm sẽ bọ phạt từ 40.000.000 đến 105.000.000 đồng.


Tư vấn thuế Sài Nam