Câu hỏi: Lương 10 triệu đồng, đóng BHXH 1 năm, người lao động sẽ được nhận bao nhiêu tiền nếu rút BHXH một lần?


Trả lời:
Số tiền BHXH 1 lần được tính dựa trên mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và thời gian mà người lao động đã đóng bảo hiểm.

  • Điều kiện rút BHXH một lần

Theo khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động thuộc các trường hợp sau được rút BHXH 1 lần:
- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng BHXH đủ 20 năm và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện
- Sau một năm nghỉ việc ( có tham gia BHXH bắt buộc) hoặc sau 1 năm không tiếp tiếp tham gia BHXH tự nguyện (chưa đủ 20 năm đóng BHXH)
- Ra nước ngoài định cư
-Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác do Bộ Y tế quy định và các bệnh, tật khác mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự phục vụ sinh hoạt cá nhân hằng ngày.
- Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 

Mức hưởng BHXH 1 lần = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH từ năm 2014)

Trong đó:
- Thời gian đóng BHXH:
   + Có tháng lẻ thì từ 1 - 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 - 11 tháng được tính là một năm.
   + Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2014 trở đi.
- Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) :

Tổng số tháng đóng BHXH


- Mức điều chỉnh hàng năm

Như vậy: Trường hợp Chị A muốn rút BHXH 1 lần:
- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội: từ tháng 2/2019 đến hết tháng 1/2020 
- Mức lương hằng tháng đóng BHXH: 10 triệu đồng/tháng. 
- Năm 2023, chị A làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần được nhận số tiền như sau:
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = (10 triệu đồng x 11 tháng x 1,08 + 10 triệu đồng x 1 tháng x 1,05) : 12 tháng = 10.775.500 đồng
→ Tiền BHXH 1 lần = 2 x 10.775.500 đồng x 1 năm = 21.550.000 đồng

Tư vấn thuế Sài Nam