Câu hỏi: Doanh nghiệp không công bố thỏa ước lao động tập thể có bị phạt không?

 

Trả lời:

  • Thế nào là thỏa ước lao động tập thể?

Theo Điều 75 Bộ luật Lao động 2019, thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.
Thỏa ước lao động có ý nghĩa quan trọng với cả người lao động lẫn người sử dụng lao động
Đối với người sử dụng lao động: Để khoản chi tiền lương, thưởng cho người lao động được đưa vào chi phí được trừ cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Thực tế chi trả hoăc có chứng từ thanh toán theo quy định
- Quy định rõ điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại 1 trong các hồ sơ:
   + Hợp đồng lao động
   + Thỏa ước lao động tập thể
   + Quy chế tài chính
   + Quy chế thưởng
Đối với người lao động: cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích trong suốt thời gian làm việc cho người sử dụng lao động

  • Mức xử phạt những hành vi liên quan đến thỏa ước lao động tập thể

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt như sau:

Mức phạt

Hành vi

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Người sử dụng lao động không công bố thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động

Không trả chi phí cho việc ký kết thỏa ước lao động tập thể

Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động

Cung cấp thông tin không đúng thời hạn hoặc cung cấp thông tin sai lệch về nội dung thương lượng khi đại diện người lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể


⇒ Như vậy người sử dụng lao động không công bố thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Tư vấn thuế Sài Nam