NHỮNG QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ BÁO CÁO NHÂN SỰ ĐỊNH KỲ 6 THÁNG


Lao động là thành phần cốt lõi của doanh nghiệp. Theo quy định, định kỳ 6 tháng doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo tình hình biến động lao động để cơ quan cấp trên có thể quản lý và kiểm soát. Để tránh tình trạng bỏ lỡ công việc gây ra một số rủi ro cho doanh nghiệp, Sài Nam sẽ chia sẻ quy định về báo cáo lao động 6 tháng ở bài viết này.
 

1. Quy định bắt buộc về việc báo cáo sử dụng lao động

Giai đoạn Bộ luật Lao động 2019

Nghị định 145/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP)

Bắt đầu hoạt động

Người sử dụng lao động phải thực hiện khai trình sử dụng lao động trong vòng 30 ngày kể từ ngày đi vào hoạt động

Liên thông thủ tục khai trình sử dụng lao động khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện
Trong quá trình hoạt động

Định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động cho cơ quan về lao động.

Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình thay đổi về lao động đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

A. Khai trình sử dụng lao động:
Căn cứ vào bảng trên, trước đây quy định khi bắt đầu đi vào hoạt động doanh nghiệp phải thực hiện khai trình tình hình sử dụng ban đầu. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/02/2021 thì có thể liên thông thủ tục này khi đăng ký hoạt động trên Cổng Thông tin Dịch vụ Công.
B. Báo cáo tình hình lao động định kỳ 6 tháng

  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Theo Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, định kỳ 6 tháng người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến cơ quan có thẩm quyền
Mẫu báo cáo: theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Kỳ nộp Thời hạn

Cơ quan nhận báo cáo

6 tháng đầu năm

Trước ngày 05 tháng 6 hằng năm - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia
- Thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

6 tháng cuối năm

Trước ngày 05 tháng 12 hằng năm

- Trường hợp người sử dụng lao động không thể nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 
- Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

+ Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện 

+ Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

  • Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đối với trường hợp người sử dụng lao động báo cáo tình hình sử dụng lao động bằng giấy thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp để cập nhật đầy đủ thông tin và báo cáo cho cơ quan cấp trên theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Kỳ nộp Thời hạn

Cơ quan nhận báo cáo

6 tháng đầu năm

Trước ngày 05 tháng 6 hằng năm Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

6 tháng cuối năm

Trước ngày 05 tháng 12 hằng năm

Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không thể nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
 

2. Mức xử phạt khi doanh nghiệp không nộp báo cáo nhân sự định kỳ 6 tháng
Quy định nộp báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm 2023 là bắt buộc, vì vậy nếu doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị xử phạt. 
Mức phạt được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

  • Người sử dụng lao động là cá nhân: phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng
  • Người sử dụng lao động là tổ chức: phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về một số quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: