ĐỀ XUẤT KHÔNG TÍNH MỨC HƯỞNG CÁC KHOẢN TRỢ CẤP BHXH THEO LƯƠNG CƠ SỞ


Bảo hiểm xã hội là công cụ chính để thực hiện mục tiêu an sinh, xã hội. Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, các khoản trợ cấp theo BHXH được tính dựa trên mức lương cơ sở, theo đó mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng nhưng bắt đầu từ ngày 01/07/2023 là 1.800.000 đồng. Mức lương cơ sở được điều chỉnh để phù hợp với tình hình chung của xã hội, tuy nhiên lại khiến cho việc tính và nhận các khoản trợ cấp trở nên khó khăn. Vì vậy, dự thảo Luật BHXH sửa đổi cho rằng nên quy định một mức cụ thể để việc chi trả của cơ quan BHXH được thuận lợi và người thụ hưởng biết chính xác số tiền được hưởng, tránh mâu thuẫn cho hai bên.
Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ quy về các khoản trợ cấp BHXH được dự kiến sửa đổi

 

1. Mức nhận trợ cấp BHXH theo lương cơ sở
Vì căn cứ tính mức hưởng là mức lương cơ sở, nên cần nắm thông tin về mức lương cơ sở đang được áp dụng:

  • Hiện hành: 1.490.000 đồng/tháng
  • Từ 01/07/2023: 1.800.000 đồng/tháng

Mức hưởng của những khoản trợ cấp BHXH tính theo mức lương cơ sở theo quy định của Luật BHXH 2014 được dự kiến sửa đổi, bao gồm những khoản sau:

Khoản trợ cấp Quy định về mức hưởng

Mức hưởng

Hiện hành

Từ 01/07/2023

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau  30% mức lương cơ sở cho một ngày 447.000

540.000

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

02 lần mức lương cơ sở cho mỗi con tại tháng sinh hoặc nhận con nuôi
(cha nhận trợ cấp nếu sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH)

2.980.000 3.600.000
Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản  30% mức lương cơ sở  cho một ngày 447.000

540.000

Trợ cấp mai táng

10 lần mức lương cơ sở 14.900.000 18.000.000

Trợ cấp tuất hàng tháng

50% mức lương cơ sở cho mỗi thân nhân  745.000 900.000
 

70% mức lương cơ sở nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng

1.043.000 1.260.000


2. Dự kiến mức hưởng các khoản trợ cấp BHXH không tính theo lương cơ sở
- Mục tiêu chính theo Dự thảo Luật BHXH sửa đổi (Dự thảo): các khoản trợ cấp BHXH không được tính theo lương cơ sở nữa mà quy ra thành một số tiền nhất định
- Ưu điểm của việc thực hiện đề xuất:


- Mức hưởng theo dự thảo:

Khoản trợ cấp

Mức hưởng

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

540.000 đồng/ngày

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

3.600.000 đồng/con

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 

540.000 đồng/ngày

Trợ cấp mai táng

18.000.000 đồng
Trợ cấp tuất hàng tháng

900.000 đồng/thân nhân (1.260.000 đồng nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng)

Bên cạnh đó, theo Điều 74 của Dự thảo BHXH còn đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu theo mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tình hình tăng trưởng kinh tế để đảm bảo tài chính cho người lao động khi hết tuổi lao động, những khoản trợ cấp trên cũng được đề xuất điều chỉnh tăng khi tăng lương hưu.

 

3. Một số đề xuất khác tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
- Bổ sung người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được hưởng đầy đủ quyền lợi của chế độ BHXH như các đối tượng khác, bao gồm cả chế độ về ốm đau, thai sản.
- Đề xuất người lao động tham gia BHXH tự nguyện (bao gồm cả lao động nữ và lao động nam) được hưởng trợ cấp thai sản với mức trợ cấp là 2.000.000 đồng cho một con mới sinh nếu đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

+ Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng trợ cấp thai sản

+ Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chỉ cha hoặc mẹ được hưởng trợ cấp.

- Đề xuất rút ngắn thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm
- Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội đối với công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Các chế độ trợ cấp hưu trí xã hội được đề xuất bao gồm:

+ Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng: 500.000 đồng/người/tháng.

+ Bảo hiểm y tế: Được hưởng BHYT theo quy định

+ Trợ cấp mai táng: 10.000.000 đồng (người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chết thì người lo mai táng nhận trợ cấp)

Xem quy định về các đề xuất khác tại đây

Tư vấn thuế Sài Nam
 


Sài Nam luôn cập nhật kịp thời và nhanh chóng những thay đổi trong chính sách để người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo khi có văn bản chính thức.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: