LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ


Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với mức sống ngày càng tăng cao. Để phù hợp với nhu cầu và tình hình kinh tế chung, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/2022/QH14 quy định mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đến 1.800.000 đồng áp dụng từ ngày 01/07/2023. Việc tăng lương cơ sở sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người lao động. Cùng Sài Nam tìm hiểu những lợi ích điều này mang lại ngay sau đây
 

1. Mức lương cơ sở là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở được sử dụng để làm căn cứ tính cho:
- Mức lương, mức phụ cấp và các chế độ khác đối với công chức, viên chức, người làm trong cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp…
- Mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật
- Các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

 

2. Sự thay đổi mức lương cơ sở từ năm 2013 đến nay
Trong vòng 10 năm, từ năm 2013 đến nay, Chính phủ đã 6 lần điều chỉnh mức lương cơ sở, cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng Mức lương cơ sở

Căn cứ pháp lý

Từ ngày 1/7/2013 1.150.000 đồng/tháng

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

Từ ngày 1/5/2016 1.210.000 đồng/tháng

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Từ ngày 1/7/2017 1.300.000 đồng/tháng

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Từ ngày 1/7/2018 1.390.000 đồng/tháng

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Từ ngày 1/7/2019 1.490.000 đồng/tháng

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Từ ngày 1/7/2023 1.800.000 đồng/tháng

Nghị định 24/2023/NĐ-CP


3.  Tăng lương hưu khi tăng lương cơ sở
Một trong những lợi ích  người lao động nhận được là lương hưu tăng khi tăng lương cơ sở nhưng chủ yếu chỉ áp dụng đối với người lao động là công chức, viên chức, những người làm trong cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp…
Đối tượng được tăng lương hưu: quy định tại Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP:
-  Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
-  Cán bộ xã, phường, thị trấn
-  Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206-CP ngày 30/5/1979.
-  Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.
-  Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng .
-  Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng 
-  Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu 
-  Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
-  Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.
Mức tăng cụ thể như sau:
-  Tăng thêm 12,5% đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP
-  Tăng thêm 20,8%  đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP
Ngoài ra, nhóm lao động nghỉ hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh tăng lương hưu mà có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Dù mức lương cơ sở được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức nhưng vẫn là một tín hiệu tốt cho hầu hết người lao động. Mức lương cơ sở tăng kéo theo 11 khoản lợi ích khác của người lao động tăng theo. Xem thêm tại đây.

 

4. Điều kiện hưởng lương hưu năm 2023
Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) thì điều kiện hưởng lương hưu năm 2023 như sau:

Đối tượng

Điều kiện hưởng lương hưu

Người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường

- Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
- Đủ 60 tuổi 9 tháng đối với lao động nam, đủ 56 tuổi đối với lao động nữ.

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

- Khi nghỉ việc có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH
- Đủ 56 tuổi

Người lao động được nghỉ hưu trước tuổi trong điều kiện lao động đặc biệt 

- Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
- Đủ 55 tuổi 9 tháng đối với nam và đủ 51 tuổi đối với nữ
- Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021


5. Mức hưởng lương hưu năm 2023
Mức hưởng lương hưu năm 2023 được tính căn cứ vào tỷ lệ hưởng lương hưu theo mức lương đóng BHXH của người lao động như sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

- Tỷ lệ hưởng lương hưu 

  • Đối với lao động nam: 45% khi tham gia BHXH đủ 20 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.
  • Đối với lao động nữ: 45% khi tham gia BHXH đủ 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần.
- Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (xem chi tiết tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP).

 

Tư vấn thuế Sài Nam
 


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về lợi ích của người lao động khi tăng mức lương cơ sở, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: