Câu hỏi: Nghỉ việc đi nghĩa vụ quân sự có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

 

Trả lời:
Theo Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP người tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng lương theo mức lương cơ sở.
Mức lương cơ sở: 

+ Hiện nay: 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

+ Từ ngày 01/07/2023: 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 69/2022/QH15 )
 

Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái phép.

+ Đã được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc 
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

+ Chết.

⇒ Từ 2 quy định trên, người lao động nghỉ việc tham gia nghĩa vụ quân sự vẫn được hưởng lương hằng tháng theo mức lương cơ sở nên theo quy định sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tư vấn thuế Sài Nam