1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động là công dân Việt Nam phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc khi thuộc những trường hợp sau:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 

- Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn bao gồm:

  • Thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
  • Thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

- Cán bộ, công chức, viên chức

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2. Các trường hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia BHXH bắt buộc

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới các hình thức sau:

- Hợp đồng được thực hiện với:

  • Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
  • Tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
  • Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu 
  • Tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Hợp đồng được ký kết dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc

- Hợp đồng cá nhân

3. Mức đóng BHXH bắt buộc với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mức đóng BHXH bắt buộc với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Trường hợpMức đóng hàng tháng
Đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộcMức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
Đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lầnMức đóng bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở
Mức lương cơ sở hiện nay: 1.800.000 đồng
⇒ 22% của 02 lần mức lương cơ sở = 22% x 3.600.000 đồng = 792.000 đồng.

3. Phương thức đóng BHXH bắt buộc với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014, phương thức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định như sau:

- 3 tháng

- 06 tháng

- 12 tháng  

- Đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Địa điểm đóng BHXH, người lao động thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

  • Đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc 
  • Đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì các tổ chức này thu, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước.

Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

Địa điểm truy nộp BHXH sau NLĐ khi về nước: Nộp tiền cho cơ quan BHXH hoặc đơn vị nơi nhận hồ sơ truy nộp (Đối với người đi lao động đóng thông qua đơn vị, kể cả người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động)

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về BHXH khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.