Nhóm đối tượng 1 Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm:
+ Miễn thuế 4 năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế 
+ Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
- Thu nhập của doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại nơi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm:
+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
+ Ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
+ Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
+ Đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển 
+ Đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
+ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp luật; sản xuất sản phẩm phần mềm;
+ Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm
+ Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải
+ Phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường.
- Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
+ Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười nghìn tỷ đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm có doanh thu;
+ Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động.
- Doanh nghiệp có thu nhập từ dự án đầu tư  sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
+ Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao.
+ Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất các ngành bao gồm: dệt may, da giầy,  cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử tin học. Theo quy định, tính đến 01/01/2015, các sản phẩm này trong nước chưa sản xuất được hoặc có thể sản xuất nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của EU hoặc tương đương.
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu mười hai nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao 2008, Luật Khoa học và công nghệ 2013, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá năm năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 Nhóm đối tượng 2 Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động:
+ Miễn thuế 4 năm tiên từ khi có thu nhập chịu thuế
+ Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm đối tượng 3

 

Thuế suất 15% trong suốt thời gian hoạt động

Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm đối tượng 4 Thuế suất 17% trong thời gian 10 năm:
+ Miễn thuế 2 năm đầu tiên từ khi có thu nhập chịu thuế
+ Giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo
- Doanh nghiệp có thu nhập từ dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thu nhập doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất thiết bị tưới tiêu, sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển ngành nghề truyền thống .