- Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác
- Thiết lập cơ chế và trao đổi với người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
- Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc
- Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.
(Theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Lao động 2019)

- Thông báo, hướng dẫn NLĐ về nội quy và các quy chế lao động.
- Thỏa thuận với NLĐ về làm việc ban đêm, làm thêm giờ
- Thỏa thuận với NLĐ và bên cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức người lao động thuê lại
- Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật của NLĐ thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động
(Theo quy định tại Điều 57 Bộ luật Lao động 2019)