Tình huống: Nên lãnh BHXH 1 lần hay chờ để hưởng lương hưu?

Tình huống: Anh A đã tham gia Bảo hiểm xã hội 19 năm và anh có kế hoạch đi định cư nước ngoài sau đó. Anh nên rút Bảo hiểm xã hội 1 lần hay đóng tiếp để được hưởng lương hưu?

Sài Nam sẽ gợi ý giúp anh A như sau:

Để xác định lựa chọn rút BHXH 1 lần hay đóng tiếp để hưởng lương hưu, trước tiên cần phân tích chi tiết đặc điểm của 2 hình thức trên:

Tiêu chí

Hưởng lương hưu

Nhận BHXH 1 lần

Điều kiện hưởng

Đủ tuổi nghỉ hưu: (áp dụng cho tháng 12/2023)

  • Lao động nam: 60 tuổi 9 tháng (sinh từ tháng 2/1963 trở về trước)
  • Lao động nữ: 56 tuổi (sinh từ tháng 11/1967 trở về trước)

(Điều 169 Bộ luật Lao động 2019)

– Đóng BHXH đủ 20 năm

Nếu đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc có thể đóng BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu (thiếu không quá 10 năm).

– Ra nước ngoài định cư

(không cần đóng BHXH đủ 20 năm)

Mức hưởng

Tỷ lệ hưởng 45% tương ứng số năm đóng BHXH, sau đó tính thêm 2% mỗi năm, tối đa 75%

(Khoản 1 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP)

– Đóng trước năm 2014: 1,5 mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

– Đóng từ năm 2014 trở đi: 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Hồ sơ hưởng

– Bản chính Sổ BHXH + tờ rời toàn bộ quá trình đóng

–  Bản chính Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

– Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB)

– Sổ BHXH + tờ rời toàn bộ quá trình đóng

– Quyết định nghỉ việc

– Bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp

+ Thị thực cho phép nhập cảnh định cư ở nước ngoài 

+ Giấy tờ xác nhận đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Nơi nộp

Nộp hồ sơ tại nơi cư trú

Kết luận: Dựa trên thông tin thực tế: người lao động đã đóng BHXH 19 năm và có như cầu ra nước ngoài định cư thì nên lựa chọn rút BHXH 1 lần vì:

  • Không phải chờ đủ tuổi nghỉ hưu (nếu NLĐ chưa đủ tuổi nghỉ hưu)
  • Không phải đóng BHXH bù cho năm còn thiếu

Lưu ý: Nội dung mang tính chất tham khảo

Tư vấn thuế Sài Nam

 

Liên hệ với chúng tôi