Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng và cung cấp các dịch vụ liên quan cho Doanh nghiệp chế xuất (DNCX)?

Trả lời:

Thuế suất thuế GTGT khi cho DNCX thuê nhà xưởng và cung cấp các dịch vụ liên quan được hướng dẫn tại Công văn 3579/CTBNI-TTHT do Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 12/09/2023 như sau:

Hoạt động Áp dụng thuế suất 0% Điều kiện áp dụng thuế suất 0%
Cho thuê nhà xưởng

Các dịch vụ như: phí vận hành hạ tầng điện, phí vận hành hạ tầng xử lý nước thải và phí vận hành hạ tầng xả thải nước thải

– Hợp đồng cung ứng dịch vụ

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ qua ngân hàng 

– Vị trí cho thuê/thực hiện dịch vụ được xác định trong mục tiêu “Địa điểm thực hiện dự án” tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của DNCX.

Cho thuê văn phòng Không

 

Công ty khi cho thuê có thu hộ tiền điện, tiền nước, phí xử lý nước thải (không phải hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty) thì công ty lập hóa đơn GTGT tương ứng với số thực tế công ty đã sử dụng với đơn giá và thuế suất thuế GTGT của đơn vị có chức năng cung cấp điện, nước, xử lý nước thải, trên hóa đơn ghi rõ thu lại tiền điện, nước, xử lý nước thải.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi