Mẫu công văn xin giải đáp về suất thuế GTGT gửi cơ quan thuế

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP:

Giảm thuế GTGT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, TRỪ nhóm hàng hóa, dịch vụ theo chi tiết của Phụ lục I, II, III của Nghị định này.

Thời gian áp dụng giảm thuế: từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023

Do đó, để được giảm thuế cần đáp ứng 2 điều kiện:

  • Đang áp dụng thuế suất 10% 
  • Không nằm trong Phụ lục I, II, III Nghị định 44

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT (thuế suất 8%) nhưng cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất chưa được giảm (thuế suất 10%)  thì xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn có sai sót. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Để tránh phải điều chỉnh nhiều lần, người nộp thuế trong trường hợp chưa xác định được hàng hóa, dịch vụ có được giảm thuế GTGT không thì có thể gửi văn bản xin giải đáp vướng mắc đến cơ quản lý thuế để thực hiện cho đúng.

Tham khảo mẫu Công văn gửi Cơ quan thuế về thuế suất thuế GTGT tại đây

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi