Khi xuất hàng bán gửi đại lý sử dụng chứng từ gì?

Trả lời:

Về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tổ chức xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ sau:

Cách 1: Sử dụng hóa đơn GTGT khi giao hàng cho đại lý

Cách 2: Sử dụng Phiếu xuất kho: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

Đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở giao hàng để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

So sánh ưu và nhược điểm các loại chứng từ:

Hóa đơn GTGT Phiếu xuất kho
Ưu điểm Không phải thông qua thêm một loại chứng từ trung gian (Phiếu xuất kho). Chưa ghi nhận doanh thu nên dễ dàng khi nhận số lượng hàng thực bán.
Nhược điểm Vì khi xuất đã ghi nhận doanh thu nên phải thực hiện điều chỉnh hóa đơn, điều chỉnh doanh thu khi đại lý trả hàng do không bán hết. Phải thông qua thêm một loại chứng từ trung gian sau đó mới căn cứ vào số hàng bán thực tế để xuất hóa đơn.

 

Về việc kê khai thuế GTGT

Việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC như sau:

  • Đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.
  • Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý và thù lao đại lý được hưởng.

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi