Có được hoàn thuế xuất khẩu khi số lượng hàng hóa xuất khẩu ít hơn so với số tiền thuế đã nộp?

Trả lời: 

Quy định hoàn thuế

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016:

  • Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế thì được hoàn thuế số thuế đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế xuất khẩu ít hơn.
  • Điều kiện hoàn thuế: Hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Hồ sơ hoàn thuế: Sử dụng 1 trong 2 loại Công văn sau:

  • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01
  • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09.

Số lượng hồ sơ: 1 bản chính

Nơi nộp hồ sơ: Nộp qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan

Lưu ý: Không giải quyết hoàn thuế đối với trường hợp có có số tiền thuế được hoàn dưới 50.000 đồng Việt Nam theo tờ khai hải quan (quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi