Công ty có phát sinh tiền thuê mặt bằng, thuê xe..thì những chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý không?

 Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 96/2015/TT-BTC, chi phí thuê nhà, thuê xe..gọi chung là chi phí thuê tài sản, doanh nghiệp sẽ được hạch toán những chi phí này vào chi phí được trừ nếu:

  • Khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên.

Để chứng minh chi phí thỏa mãn những điều kiện trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau:

Trường hợp thuê tài sản của tổ chức, cần có:

  • Hợp đồng thuê tài sản
  • Hóa đơn GTGT
  • Chứng từ trả tiền thuê tài sản (trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng)

Trường hợp thuê tài sản của cá nhân, cần có:

  • Hợp đồng thuê tài sản
  • Chứng từ thanh toán thuê tài sản (không bắt buộc thanh toán qua ngân hàng nếu tiền thuê tài sản dưới 100 triệu/năm)
  • Bảng kê mua hàng, dịch vụ không có hóa đơn mẫu 01/TNDN (đối với tiền thuê có giá trị thuê dưới 100 triệu/năm)
  • Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (đối với tiền thuê có giá trị thuê từ 100 triệu/năm trở lên, mà bên cho thuê ủy quyền cho bên đi thuê khai nộp thuế thay )

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi