Có xuất hóa đơn khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu?

Trả lời:

Bên ủy thác xuất khẩu: bên có hàng hóa xuất khẩu

Bên nhận ủy thác thác xuất khẩu: thay mặt người bán làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Về hóa đơn

Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ- CP quy định:

Trường hợp Chứng từ sử dụng
Cơ sở ủy thác xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan và chứng từ đối chiếu, xác nhận hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu. Cơ sở ủy thác lập hóa đơn cho số lượng hàng hóa xuất khẩu, cơ sở nhận ủy thác lấy hóa đơn do bên ủy thác đã lập để giao cho khách hàng nước ngoài.

Về thuế GTGT

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả ủy thác xuất khẩu) áp dụng thuế suất 0%

Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

cần có đầy đủ bộ hồ sơ, chứng từ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

  • Hợp đồng thương mại với nhà cung cấp nước ngoài
  • Hợp đồng ủy thác xuất khẩu khẩu
  • Tờ khai hải quan (có thể hiện thông tin bao gồm người xuất khẩu là bên nhận ủy thác và bên ủy thác)
  • Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi