Công ty TNHH MTV khi chuyển đổi thành TNHH 2 thành viên có cần kê khai thuế GTGT đối với tài sản điều chuyển?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản b Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: không cần kê khai, tính nộp thuế đối với tài sản điều chuyển khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Bộ hồ sơ khi điều chuyển tài sản:

  • Lệnh điều chuyển tài sản
  • Bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản

Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại  Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

  • Tờ khai quyết toán thuế
  • Báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • Tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

  1. Hồ sơ  đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên, không bao gồm  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chi tiết hồ sơ quy định tại Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)
  2. Hợp đồng chuyển nhượng (hoặc cho tặng) phần vốn góp
  3. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp 
  4. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi