Cần những chứng từ gì để chi phí tiền lương cho người lao động dưới 2tr/ lần chi trả?

Trả lời:

Đối với hợp đồng lao động dưới 3 tháng, nếu khi trả thu nhập mà có tổng mức trả thu nhập cho cá nhân dưới 2 triệu /lần hoặc /tháng thì doanh nghiệp không khấu trừ 10% thuế TNCN. (Điều 25 Thông tư 111/213/TT-BTC)

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động được trừ khi đáp ứng điều kiện sau: 

  • Có chứng từ thanh toán tiền lương
  • Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể

→ Như vậy để chi phí được trừ thì bắt buộc phải có những hồ sơ sau:

  • CMND photo của cá nhân
  • Chứng từ thanh toán tiền lương
  • Hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi