Bộ hồ sơ để ghi nhận chi phí hợp lý đối với khoản chi mua đồng phục cho nhân viên

Trả lời:

1. Khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), chi phí được trừ khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, bao gồm:

  • Khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh
  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
  • Có chứng từ thanh toán (từ 20 triệu trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng)

2. Bộ hồ sơ để ghi nhận chi phí hợp lý đối với khoản chi mua đồng phục cho nhân viên:

– Quy định cụ thể trong các văn bản: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính

– Chứng từ mua đồng phục:

  • Hóa đơn GTGT mua vào (nếu chi bằng hiện vật) 
  • Hợp đồng kinh tế mua đồng phục (bằng lời nói hoặc văn bản) (nếu có)
  • Chứng từ thanh toán cho người bán (từ 20 triệu trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng)

– Chứng từ chi tiền đồng phục cho nhân viên (nếu chi bằng tiền)

– Chứng từ khác: Quyết định chi trang phục, danh sách nhân viên nhận được khoản chi kèm ký nhận.

Lưu ý: Chi trang phục là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và không tính thuế TNCN nếu đáp ứng điều kiện về mức chi như sau:

  • Nếu chi bằng tiền: không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm
  • Nếu chi bằng hiện vật: theo hóa đơn chứng từ hợp lệ và quy chế doanh nghiệp
  • Nếu chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật: khoản chi bằng tiền không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi