DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Dịch vụ Kế toán trọn gói

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có xu hướng tối ưu về việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại công ty của mình. Vì việc này sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhờ sự phát triển của các công ty dịch vụ kế toán thuế, theo đúng xu hướng phát triển của thế giới.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI SÀI NAM

Đảm bảo uy tín

Giải pháp tối ưu

Giá trị khác biệt

Mô tả công việc thực hiện với Dịch vụ
Kế toán thuế trọn gói

1.Lập và nộp Báo cáo thuế (thuế GTGT, TNCN, TNDN…), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/quý thông qua chữ ký số của Đại lý thuê.

2. Lập và nộp Báo cáo Quyết toán năm (thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính…) thông qua chữ ký số của Đại lý thuế Sài Nam.

3. Lập và nộp báo cáo Thống kê.

4. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

5. Ký Hợp đồng Đại lý thuế: Đại diện Khách hàng nộp Hồ sơ thuế thông qua CHỮ KÝ SỐ của Đại lý thuế; Danh nghĩa là Đại lý thuế, làm việc và giải trình với cơ quan thuế theo sự ủy quyền của doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã liệt kê trong Hợp đồng Đại lý thuê.

Liên hệ với chúng tôi