DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH

Dịch vụ Đào tạo Kế toán thực hành

Ở trường sinh viên đã được trang bị một kiến thức rất rộng về chuyên ngành kế toán, nhưng sự trải nghiệm về thực tế (học thực tế) có thể sinh viên chưa được học hoặc học chưa đủ để trang bị kiến thức thực tế, kinh nghiệm xử lý…khi ra trường bắt đầu một công việc thuộc về chuyên ngành mà các bạn đã học.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH TẠI SÀI NAM

Khi đến với khóa học của Sài Nam các học viên sẽ được: 

– Trang bị các kiến thức thực tế, chuyên sâu về kế toán thuế tại một doanh nghiệp.

– Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có được khả năng thành thạo công tác kế toán đặc biệt là kế toán thuế, báo cáo thuế trên máy tính.

– Học viên sẽ được huấn luyện thành thạo, làm chủ được các phần mềm kế toán, Excel.

– Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn học viên giải quyết các vấn đề khó gặp phải trong quá trình làm việc thực tế, cập nhật các thông tin mới nhất về kế toán và khai báo thuế.

Đặc biệt, khi tham gia Khóa Đào tạo kế toán thực hành thực tế của Sài Nam, mỗi học viên còn được trang bị 01 máy vi tính đã cài đặt phần mềm kế toán thuế. Học viên được thực hành trực tiếp trên chứng từ thực tế (Hóa đơn tài chính, Sổ phụ ngân hàng…), và được học của mỗi loại hình DN khác nhau: Dịch vụ, Thương mại, Sản xuất, Xây dựng…

Đối tượng của chương trình đào tạo

Sinh viên năm 2, năm 3 còn đang học trên nhà trường muốn tham gia khóa đào tạo này để dễ tiếp thu kiến thức đang học trên trường

Sinh viên ngành kinh tế các năm cuối ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; hoặc các bạn tốt nghiệp đã đi làm nhưng chưa có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng...

Chủ các doanh nghiệp đã học kế toán doanh nghiệp, nay cần nâng cao kiến thức, hiểu sâu chuyên môn kế toán doanh nghiệp để quản lý, hoạch định hoạt động của doanh nghiệp mình.

Nội dung của chương trình đào tạo

01

Ôn lại nguyên lý kế toán, hướng dẫn nguyên tắc hạch toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, cũng như các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập.

02

Hướng dẫn học viên tạo mới database kế toán thuế trên phần mềm kế toán.

03

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, thiết lập các thông số ban đầu:

04

Cung cấp cho học viên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng,… ), phản ánh các hoạt động, nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp.

05

Hướng dẫn học viên cách viết hóa đơn GTGT đầu ra, và lập các hồ sơ chứng từ kế toán khác.

06

Hướng dẫn học viên nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán từ các chứng từ thực tế nêu trên. Thực hiện nhập dữ liệu tất cả các phần hành.

07

Hướng dẫn học viên khai báo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK; Khai báo thuế online.

08

Hướng dẫn khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính

09

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm; Xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp, nộp thuế, miễn giảm thuế, lỗ, chuyển lỗ.

10

Lập tờ khai thuế môn bài khi mới thành lập, hoặc khi thay đổi vốn,

11

Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế, sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính thuế thu nhâp doanh nghiệp.

12

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn theo thông tư mới nhất.

13

Tư vấn học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về Kế toán, Thuế.

14

Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành kế toán, thuế,…tư vấn miễn phí trong thời gian 01 năm sau khi học viên ra trường.

01

Ôn lại nguyên lý kế toán, hướng dẫn nguyên tắc hạch toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, cũng như các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập.

02

Hướng dẫn học viên tạo mới database kế toán thuế trên phần mềm kế toán.

03

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, thiết lập các thông số ban đầu:

04

Cung cấp cho học viên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng,… ), phản ánh các hoạt động, nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp.

05

Hướng dẫn học viên cách viết hóa đơn GTGT đầu ra, và lập các hồ sơ chứng từ kế toán khác.

06

Hướng dẫn học viên nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán từ các chứng từ thực tế nêu trên. Thực hiện nhập dữ liệu tất cả các phần hành.

07

Hướng dẫn học viên khai báo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK; Khai báo thuế online.

08

Hướng dẫn khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính

09

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm; Xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp, nộp thuế, miễn giảm thuế, lỗ, chuyển lỗ.

10

Lập tờ khai thuế môn bài khi mới thành lập, hoặc khi thay đổi vốn,

11

Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế, sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính thuế thu nhâp doanh nghiệp.

12

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn theo thông tư mới nhất.

13

Tư vấn học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về Kế toán, Thuế.

14

Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành kế toán, thuế,…tư vấn miễn phí trong thời gian 01 năm sau khi học viên ra trường.

Liên hệ với chúng tôi