THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: 1. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. 2. Các […]

NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP VỀ HÓA ĐƠN

Khi lập hóa đơn, doanh nghiệp sẽ có lúc mắc phải những sai sót, ví dụ như: ghi sai thông tin hàng hóa, dịch vụ; sai thuế suất; sai thông tin bên mua;…Những lúc đó, tùy tình huống mà doanh nghiệp có cách xử lý khác nhau. cụ thể như sau: Tình huống thứ nhất: Doanh nghiệp […]

QUY ĐỊNH VỀ CHIẾT KHẤU THANH TOÁN

Theo Chuẩn mực Kế toán số 14 được ban hành kèm theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC , “Chiết khấu thanh toán” là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. Việc chiết khấu phải được ghi cụ thể trong hợp đồng để làm […]

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN CHẬM NỘP TIỀN THUẾ

Tiền chậm nộp tiền thuế là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp khi phát sinh tình huống chậm nộp tiền thuế.Trước đây, tiền chậm nộp tiền thuế là khoản tiền mang tính chất tiền phạt theo quy định tại Điều 106 của Luật Quản lý thuế năm 2006. Nhưng từ ngày 01/07/2013, là thời điểm Luật […]

04 BẤT LỢI KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

04 BẤT LỢI KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. […]

CÁCH XỬ LÝ KHI NGƯỜI MUA KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN GTGT

CÁCH XỬ LÝ KHI NGƯỜI MUA KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN GTGT – Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên phải lập hóa đơn (kể cả khi người mua hàng không lấy hóa đơn). – Nếu không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIỀN CHẬM NỘP TIỀN THUẾ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIỀN CHẬM NỘP TIỀN THUẾ Tiền chậm nộp tiền thuế là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp khi phát sinh tình huống chậm nộp tiền thuế. Khoản tiền này doanh nghiệp phải tự xác định và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định. Vậy, cách xác định khoản […]

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO LAO ĐỘNG NGHỈ THAI SẢN

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO LAO ĐỘNG NGHỈ THAI SẢN Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là “TNCN”) dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong […]

HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ TNCN

 HOÀN THUẾ TNCN Khi có số thuế Thu nhập cá nhân nộp thừa hoặc số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp, cá nhân có thể thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN và thủ tục để được hoàn thuế được thực hiện như thế nào? Công ty TNHH Tư Vấn và Đại […]

BÁO CÁO SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

I. Doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế theo quý chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu quý sau. Doanh nghiệp trả thu nhập báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế phải nộp các hồ sơ sau: 1. Bảng kê thanh toán […]