VĂN BẢN CHÍNH THỨC GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNDN, TNCN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong giai đoạn phục hồi kinh tế như hiện nay, ngày 14/04/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/CP-NĐ chính thức cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023. Đây là một chính sách quan trọng, vì theo thống kê từ Tổng cục thuế, tính đến ngày 31/10/2022 tổng số tiền thuế còn nợ lên đến 125.996 tỷ đồng trong khi số thuế thu hồi được trong tháng này chỉ đạt khoảng 22% (tức 27.936 tỷ đồng). Việc gia hạn nộp những sắc thuế trọng yếu trong cơ cấu thuế chắc hẳn sẽ giúp cơ quan thuế giải quyết phần nào tình trạng nợ thuế cũng như giúp doanh nghiệp dễ thở hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Sau đây, Sài Nam sẽ điểm qua những thông tin chính của chính sách này!

Nghị định 12/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến ngày 31/12/2023.

1. Thời hạn nộp thuế theo quy định hiện hành  Thời hạn nộp thuế theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Loại thuế,phí Kỳ tính thuế

Thời hạn kê khai và nộp thuế

Thuế GTGT và TNCN Theo tháng

Chậm nhất ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

Theo quý

Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế 

Tạm nộp thuế TNDN Theo quý

Chậm nhất ngày 30 của tháng đầu quý sau

Tiền thuê đất theo hình thức 2 lần trong năm Kỳ thứ 1 (nộp  50%)

Chậm nhất ngày 31/05

Kỳ thứ 2 (nộp phần còn lại)

Chậm nhất ngày 31/10

2. Đối tượng được gia hạn nộp thuế Theo Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng được gia hạn bao gồm:
  • Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực sau:
Hoạt động

Ngành nghề

Hoạt động sản xuất
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
 • Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
 • Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
 • Sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
 • Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
 • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
 • Xây dựng
 • Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
 • Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
Hoạt động kinh doanh
 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
3. Nội dung gia hạn: Người nộp thuế được gia hạn thời gian nộp các loại thuế, phí sau đây a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức: được gia hạn nộp thuế GTGT và thuế TNDN (quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 12/2023/NĐ-CP) Trường hợp kê khai theo tháng: gia hạn đối với kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023
Kỳ tính thuế Khoảng thời gian gia hạn

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn gia hạn

Thời hạn hiện hành

Tháng 03/2023

6 tháng 20/10/2023 20/04/2023

Tháng 04/2023

6 tháng 20/11/2023 20/05/2023

Tháng 05/2023

6 tháng 20/12/2023 20/06/2023

Tháng 06/2023

5 tháng 20/12/2023 20/07/2023

Tháng 07/2023

4 tháng 20/12/2023 20/08/2023

Tháng 08/2023

3 tháng 20/12/2023 20/09/2023
Trường hợp kê khai theo quý: gia hạn đối với kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023
Kỳ tính thuế Khoảng thời gian gia hạn

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn gia hạn

Thời hạn hiện hành

Quý I/2023

6 tháng 31/10/2023 30/04/2023

Quý II/2023

5 tháng 31/12/2023 31/07/2023
Thời hạn gia hạn: 3 tháng từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định hiện hành (quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 12/2023/NĐ-CP)
Kỳ tính thuế Thời hạn gia hạn

Thời hạn hiện hành

Quý I/2023

30/07/2023 30/04/2023

Quý II/2023

30/10/2023 30/07/2023
Lưu ý: Quy định gia hạn không áp dụng đối với thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. b) Đối với cá nhân, hộ kinh doanh: được gia hạn nộp số tiền thuế GTGT, TNCN phát sinh trong năm 2023 chậm nhất vào ngày 30/12/2023 c) Về tiền thuê đất: (quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 12/2023/NĐ-CP) Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023. 4. Thủ tục gia hạn Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm nhất ngày 30/09/2023 trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. 5. Một số lưu ý quan trọng - Các doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn nộp thuế nhưng vẫn phải thực hiện kê khai thuế tháng, quý theo thời hạn hiện hành - Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn có chi nhánh, đơn vị trực khai thuế riêng với cơ quan thuế thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được gia hạn nộp thuế. - Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế. - Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn thì: Doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN

Tư vấn thuế Sài Nam