XỬ PHẠT KHI KÊ KHAI SAI HỒ SƠ KHAI THUẾ


Doanh nghiệp định kỳ phải nộp một số loại báo cáo thuế cho cơ quan thuế để chứng minh số thuế phải nộp là đúng và có cơ sở. Có thể thấy, hồ sơ khai thuế là một chứng từ rất quan trọng để cơ quan thuế quản lý các cơ sở kinh doanh. Vì vậy, đòi hỏi phải được kê khai chính xác và hợp lý, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ cung cấp thông tin về mức phạt khi kê khai sai hồ sơ thuế.
 

1. Hồ sơ khai thuế cần nộp trong tháng 4/2023
Trong tháng 4 này cần nộp hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập cá nhân theo thời gian biểu dưới đây:

Hạn nộp

Công việc

20/04/2023

Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 03/2023

 

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho tháng 03/2023

04/05/2023

Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho quý I/2023

 

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho quý I/2023


 

2. Xử phạt kê khai sai hồ sơ khai thuế 
Các mức phạt khi kê khai sai hồ sơ khai thuế được quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, bao gồm 2 trường hợp như sau:
Trường hợp: kê khai sai hồ sơ khai thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức phạt đối với trường hợp này như sau:

Mức phạt

Hành vi

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

Khai sai hoặc không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế

Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng

Khai sai hoặc không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
 • Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu làm thay đổi nghĩa vụ thuế.
 • Khai sai căn cứ tính thuế, số thuế được khấu trừ hoặc trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế và đã được hạch toán kế toán đầy đủ
 • Khai sai đối với giao dịch liên kết nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế và người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ xác định giá thị trường, phụ lục giao dịch liên kết

Hành vi phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế:

 • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp
 • Sử dụng chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp chứng từ hoặc sử dụng tài liệu không phản ánh đúng bản giao dịch dẫn đến xác định sai số thuế phải nộp hoặc làm thay đổi nghĩa vụ thuế
 • Sử dụng hàng hóa không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích mà không khai thuế với cơ quan thuế.

Biện pháp khắc phục bắt buộc thực hiện:
- Khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế 
- Điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có)
Lưu ý: Mức phạt trên áp dụng với cá nhân, đối với tổ chức mức phạt gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

 

Trường hợp: kê khai sai hồ sơ khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn 
Theo Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định, phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

 1. Khai sai căn cứ tính thuế, số tiền thuế được khấu trừ hoặc miễn, giảm, hoàn làm thay đổi nghĩa vụ thuế nhưng đã được phản ánh đầy đủ và sổ kế toán, hóa đơn.
 2. Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm nhưng người nộp thuế đã kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu trước khi kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế 
 3. Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm đã bị cơ quan thuế lập biên bản thanh tra, xác định là hành vi trốn thuế nhưng: Người nộp thuế vi phạm lần đầu về hành vi trốn thuế và đã khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế còn thiếu trước khi có quyết định xử phạt và cơ quan thuế đã lập biên bản ghi nhận đây là hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế
 4. Khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đối với giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã nộp các phụ lục về giao dịch liên kết cho cơ quan thuế
 5. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm nhưng người mua chứng minh được lỗi thuộc về bên bán và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện.

Biện pháp khắc phục bắt buộc thực hiện:
- Nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền phạt chậm nộp tiền thuế 
Trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị phạt hành chính theo quy định trên nhưng phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
- Điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có).

 

3. Thời hiệu xử phạt đối với hành vi kê khai sai hồ sơ khai thuế 
Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, thời hiệu xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.
Trong đó:
Ngày thực hiện hành vi vi phạm: ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tại kỳ tính thuế thực hiện hành vi.

 

 

4. Trường hợp nào kê khai sai hồ sơ khai thuế không bị xử phạt
Theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định người nộp thuế sẽ không bị xử phạt hành chính đối với hành vi khai sai hồ sơ thuế nếu đã tự giác bổ sung đầy đủ hồ sơ khai thuế và tiền thuế còn thiếu trước khi cơ quan thuế phát hiện hoặc công bố quyết định thanh tra tại trụ sở.

 

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về mức phạt khi kê khai sai hồ sơ khai thuế. Để hạn chế những sai sót không đáng có như trên gây tổn thất chi phí cho doanh nghiệp của bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với Sài Nam để được tư vấn và hỗ trợ các gói dịch vụ tối ưu nhất
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ Kế toán - Thuế hiện nay chúng tôi đang cung cấp: