1. Thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ theo Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị phụ thuộc của tổ chức thay đổi thông tin trên tờ khai đăng ký thuế và bảng kê kèm tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan đăng ký thuế quản lý trực tiếp.

2. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Bộ hồ sơ cần có khi thay đổi thông tin đăng ký thuế căn cứ theo từng trường hợp  được quy định tại Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC và Điều 36 Luật Quản lý thuế như sau:

Trường hợp 1: Thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Người nộp thuế nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bộ hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

+ Bản sao Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên các Giấy tờ này có thay đổi.

- Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam;

+ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài (nếu thông tin trên các Giấy tờ có thay đổi)

Trường hợp 2: Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Đối với người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi như sau:

  • Nộp Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển đi 
  • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh (khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi)

- Đối với người nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi như sau:

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi

Đối với doanh nghiệp: nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển đi, hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC;

+ Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các Giấy tờ này có thay đổi.

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới (nếu có)

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam

+ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài (nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi)

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC, người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến, hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến mẫu số 30/ĐK-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC.

+ Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Trường hợp 3: Người nộp thuế là cá nhân có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc (kể cả trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) thì nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thay đổi, bồ hồ sơ gồm:

+ Văn bản ủy quyền 

+ Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC (tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc)

- Trường hợp cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; 

+ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về thay đổi thông tin đăng ký thuế, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.